Postup při startování na příkladu FS 50

Postup při startování na příkladu FS 50

Nejprve se přesvěčte, jestli se v okolí Vaše pracoviště nepohybují nepovolané osoby a nevyskytují předměty, které by mohly jakkoliv narušit bezpečnost Vaší práce. Až pokud je okolí okolí pracoviště zabezpečeno a zkontrolováno a Vy máte na sobě kompletní ochrannou výbavu, můžete pokračovat v práci. Před uvedením do provozu si přečtěte důkladně návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené bezpečnostní pokyny. Poté se můžete pustit do práce s Vaším vyžínačem/křovinořezem.