Postup při startování na příkladu FS 90

Postup při startování na příkladu FS 90

Okolí Vašeho pracoviště je zabezpečeno a zkontrolováno a Vy máte na sobě kompletní ochrannou výbavu. Před uvedením do provozu si přečtěte důkladně Návod k obsluze a dodržujte bezpodmínečně v něm uvedené bezpečnostní pokyny. Teprve poté se můžete s Vaším vyžínačem pustit do práce.