Podmínky používání

Děkujeme Vám za návštěvu webových stránek naší společnosti. Níže naleznete všechny právní náležitosti k naší webové prezentaci.

Máme zájem na neustálém zvyšování kvality naší práce, proto uvítáme jakékoliv otázky, upozornění a návrhy týkající se naší webové prezentace.

Váš on-line team STIHL

(kontakty)

Zastoupení pro Českou republiku

Zastoupení pro Českou republiku:

Andreas STIHL spol. s r. o.

Chrlicka 753
66442 Modřice
Tel.: +420 5 47423111
Fax: +420 5 47216275
E-Mail: info@stihl.cz
Internet: www.stihl.cz

Obchodní rejstřík: KS v Brně, oddíl C, vložka 1484
IČ: 18565727
DIČ: CZ18565727

(kontakty)

Právní omezení

Návštěvou nebo používáním internetových stránek STIHL prohlašujete, že souhlasíte s následujícími ustanoveními o používání:

Autorská práva
Všechny texty, fotografie, grafické obrázky, video a audio soubory a další zde uveřejněné informace včetně jejich grafického ztvárnění jsou chráněny autorským právem. K využívání těchto chráněných obsahů je oprávněn výhradně ANDREAS STIHL AG & Co. KG, pokud není uvedeno jinak.

Rozmnožování a/nebo reprodukce jak tohoto celku, tak jeho částí je přípustná pouze s písemným svolením ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Zejména není povoleno kopírovat z těchto internetových stránek obrázky nebo grafickou úpravu a používat je k vlastním účelům.

Ochranné známky
Styl písma STIHL a logo STIHL jsou ochranné známky společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Styl písma VIKING a logo VIKING sou ochranné známky společnosti STIHL Tirol GmbH. Kromě těchto vyjmenovaných je ANDREAS STIHL AG & Co. KG i STIHL Tirol GmbH vlastníkem řady dalších ochranných známek.

Používání ochranných známek je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu jejich příslušného majitele.

Vyloučení ručení
Obsahy našich internetových stránek podléhají neustálým změnám. ANDREAS STIHL AG & Co. KG sestavuje internetové stránky vždy s maximálně možnou pečlivostí. Přesto je jejich obsah poskytován bez záruky úplnosti nebo správnosti. ANDREAS STIHL AG & Co. KG neručí za přímé nebo nepřímé škody (smluvní nebo mimosmluvní) vzniklé na základě používání informací a dat z těchto internetových stránek, s výjimkou případu záměru nebo hrubé nedbalosti společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG nepřebírá ručení nebo záruku za obsah internetových stránek, na které naše webové stránky přímo nebo nepřímo odkazují. Návštěvníci používají zde umístěná propojení na jiné webové stránky na vlastní nebezpečí a používají je dle právě platných podmínek pro využití příslušných webových stránek.