Podmínky používání

Děkujeme Vám za návštěvu webových stránek naší společnosti. Níže naleznete všechny právní náležitosti k naší webové prezentaci.

Máme zájem na neustálém zvyšování kvality naší práce, proto uvítáme jakékoliv otázky, upozornění a návrhy týkající se naší webové prezentace.

Váš on-line team STIHL

(kontakty)

Zastoupení pro Českou republiku

Zastoupení pro Českou republiku:

Andreas STIHL spol. s r. o.

Chrlicka 753
66442 Modřice
Tel.: +420 5 47423111
Fax: +420 5 47216275
E-Mail: info@stihl.cz
Internet: www.stihl.cz

Obchodní rejstřík: KS v Brně, oddíl C, vložka 1484
IČ: 18565727
DIČ: CZ18565727

(kontakty)

Právní omezení

Návštěvou nebo používáním internetových stránek STIHL prohlašujete, že souhlasíte s následujícími ustanoveními o používání:

Autorská práva
Všechny texty, fotografie, grafické obrázky, video a audio soubory a další zde uveřejněné informace včetně jejich grafického ztvárnění jsou chráněny autorským právem. K využívání těchto chráněných obsahů je oprávněn výhradně ANDREAS STIHL AG & Co. KG, pokud není uvedeno jinak.

Rozmnožování a/nebo reprodukce jak tohoto celku, tak jeho částí je přípustná pouze s písemným svolením ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Zejména není povoleno kopírovat z těchto internetových stránek obrázky nebo grafickou úpravu a používat je k vlastním účelům.

Ochranné známky
Styl písma STIHL a logo STIHL jsou ochranné známky společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Styl písma VIKING a logo VIKING sou ochranné známky společnosti VIKING GmbH, Rakousko. Kromě těchto vyjmenovaných je ANDREAS STIHL AG & Co. KG i VIKING GmbH vlastníkem řady dalších ochranných známek.

Používání ochranných známek je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu jejich příslušného majitele.

Vyloučení ručení
Obsahy našich internetových stránek podléhají neustálým změnám. ANDREAS STIHL AG & Co. KG sestavuje internetové stránky vždy s maximálně možnou pečlivostí. Přesto je jejich obsah poskytován bez záruky úplnosti nebo správnosti. ANDREAS STIHL AG & Co. KG neručí za přímé nebo nepřímé škody (smluvní nebo mimosmluvní) vzniklé na základě používání informací a dat z těchto internetových stránek, s výjimkou případu záměru nebo hrubé nedbalosti společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG nepřebírá ručení nebo záruku za obsah internetových stránek, na které naše webové stránky přímo nebo nepřímo odkazují. Návštěvníci používají zde umístěná propojení na jiné webové stránky na vlastní nebezpečí a používají je dle právě platných podmínek pro využití příslušných webových stránek.

Ochrana dat

Společnost ANDREAS STIHL AG & Co. KG je potěšena vaší návštěvou na těchto webových stránkách i vaším zájmem o náš podnik a výrobky. Ochrana dat pro nás nejsou jen planá slova, ochranu vašich soukromých dat proto bereme velmi vážně. S vašimi daty zacházíme velmi pečlivě a důvěrně a využíváme je pouze v rámci platných právních předpisů.

Osobní data
Navštívíte-li naše webové stránky, uložíme ke statistickému zpracování název vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které navštívíte u nás, a datum a délku trvání vaší návštěvy.

Používání cookies
Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a bylo možné využívat všechny funkce, používáme na stránkách takzvaná cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Některá námi používaná cookies se po ukončení prohlížení, tedy po zavření vašeho prohlížeče, zase vymažou (takzvaná relační cookies). Jiná cookies zůstanou ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim obchodním partnerům rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (takzvaná trvalá cookies). Můžete si také nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o ukládání cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich zablokování, nebo můžete uložení cookies pro určité případy či všeobecně vyloučit. Při blokování cookies však může být omezena funkčnost naší webové stránky.

Newsletter a objednávání tiskopisů
Jestliže chcete dostávat newsletter nabízený na webové stránce, potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Newsletter můžete na této webové stránce kdykoliv odhlásit. Při objednávání tiskopisů potřebujeme vaše osobní data, abychom mohli správně zpracovat vaši poptávku. Vyplnění těchto formulářů je na vaší úvaze. Vaše data budou použita pouze v nejnutnějším rozsahu. Pokud to bude nutné, mohou být vaše data použita v rámci skupiny STIHL.

Ochrana osobních dat
Společnost ANDREAS STIHL AG & Co. KG zajišťuje pomocí technických i organizačních opatření, aby byla vaše data chráněna proti nezamýšleným změnám, ztrátě, neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému využití.

Webová analýza pomocí Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies", textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho používání této webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky, vytvářené pomocí cookies, se přenášejí zpravidla na server Google v USA a tam se ukládají.
V případě aktivované anonymizace IP na této webové stránce Google předtím vaši IP adresu zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se plná IP adresa přenese na server Google v USA a zkrátí se až tam. IP anonymizace je na této webové stránce aktivní. Google tyto informace z pověření provozovatele této webové stránky používá k vyhodnocení používání webové stránky, k sestavování statistik reportů o aktivitách webové stránky a pro další služby pro provozovatele této webové stránky, spojené s používáním webových stránek a Internetu.
V rámci Google Analytics nespojuje Google IP adresu sdělenou vaším prohlížečem s jinými daty. Uložení cookies můžete zablokovat příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v tom případě je možné, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce této webové stránky.
Ve sběru a zpracování svých dat (vč. IP adresy), která byla získána pomocí cookies v souvislosti s využíváním webových stránek, můžete společnosti Google zabránit tak, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete plugin do prohlížeče:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google
"Google web fonts" slouží k optimalizaci informací na těchto webových stránkách (https://fonts.google.com/specimen/Roboto a https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). Informace o fontech jsou převáděny a ukládány do vyrovnávací paměti prohlížeče, v případě, že Váš prohlížec blokuje nebo nepodporuje Google web fonts, bude stránka zobrazena standardním fontem.

The Google web fonts "Roboto" a "Roboto Condensed" jsou licencovány v souladu s Apache Licence, version 2.0:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Informace týkající zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné v Google Centru ochrany osobních údajů:
https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/

Sociální sítě a sociální pluginy
Rozsáhlou osobní podporu vám poskytujeme i prostřednictvím našich stránek na sociálních sítích. Jestliže nám přes některé z těchto sociálních sítí pošlete dotaz, odešleme ho dále příslušnému oddělení. Data budou použita výhradně k zodpovězení vašeho dotazu a nebudou předávána třetím stranám. Abyste nás mohli kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí, musíte se přihlásit k těmto službám. Společnosti stojící za těmito službami rovněž zjišťují, ukládají a využívají osobní data. Na druh, rozsah a zpracování těchto dat nemáme žádný vliv.

Používání pluginů pro Facebook
Na naší webové stránce se používají takzvané sociální pluginy („pluginy") sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook"). Pluginy jsou označeny logem Facebook nebo přívlastkem „sociální plugin Facebooku", resp. „Facebook Social Plugin". Přehled pluginů pro Facebook a jejich vzhled najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Jestliže si otevřete stránku naší webové prezentace, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Plugin Facebook je integrován do webové stránky a zobrazuje data přímo ze serverů Facebooku. Díky této integraci Facebook obdrží informaci, že váš prohlížeč spustil příslušnou stránku naší webové prezentace, i když nemáte facebookový profil nebo nejste momentálně na Facebooku přihlášení. Tuto informaci (včetně vaší IP adresy) prohlížeč přímo odešle do USA na server Facebooku, kde se uloží.
Jestliže jste přihlášeni na Facebook, může Facebook návštěvu naší webové stránky přiřadit přímo k vašemu facebookovému profilu. Použijete-li pluginy, například stisknete tlačítko „Líbí se mi" nebo přidáte komentář, i tato informace se předá přímo na server Facebooku a tam se uloží. Informace se rovněž zveřejní na vašem facebookovém profilu a zobrazí se vašim facebookovým přátelům, v závislosti na nastavení vašeho profilu.
Informace o účelu a obsahu zjišťování dat a o jejich dalším zpracování a využití na Facebooku, o svých s tím souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany soukromí najdete v informacích o ochraně dat na Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php.
Jestliže nechcete, aby Facebook data zjištěná prostřednictvím naší webové stránky přiřazoval přímo k vašemu facebookovému profilu, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Facebooku. Funkci pluginů pro Facebook můžete také úplně zablokovat pomocí Add-Ons pro váš prohlížeč, např. „Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Odvolání a právo na informace
Souhlas se zpracováním svých osobních dat můžete kdykoliv odvolat. My potom provedeme veškeré potřebné kroky, abychom zajistili, že vaší žádosti bude vyhověno a vaše data budou smazána. Máte právo dostat na vyžádání bezplatně informaci o svých uložených osobních datech. Navíc máte podle zákonných předpisů právo na opravu, zablokování a vymazání těchto osobních dat. Pokud by se vaše osobní data změnila nebo byla u nás z nějakého důvodu uložena nesprávně, rádi je opravíme. Rádi vás také budeme informovat o tomto i dalších tématech ochrany dat u společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Jednoduše nám svůj dotaz zašlete e-mailem s označením předmětu "ochrana dat" na adresu info@stihl.cz.

Cookies na této stránce

Používáme cookies, abychom vám mohli zajistit lepší funkčnost a zážitek při prohlížení těchto stránek. Pokračováním v prohlížení těchto stránek dáváte svůj výslovný souhlas s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, můžete zavřít okno prohlížeče. Více o správě cookies se dozvíte zde.

OK