Připravte pracoviště

Příprava pracoviště

Před startováním a manipulací s Vaší motorovou pilou zabezpečte prosím své pracoviště.

Proveďte k tomu alespoň tato preventivní opatření:

  • Motorové pily produkují jedovaté zplodiny, jakmile běží motor. Tyto plyny mohou být bez zápachu a neviditelné. Nepracujte proto nikdy s Vašim motorovým nářadím v uzavřených nebo špatně větraných prostorech. Postarejte se o dostatečné větrání.
  • Zkontrolujte podklad Vašeho pracoviště. Tak hrozí např. při hladkém povrchu, vlhkosti, sněhu, ledu na svazích nebo na čerstvě odkorněném dřevu (kůra) nebezpečí uklouznutí.
  • Zamezte vstupu jiných osob, zvláště dětí, které se nalézají v blízkosti.

Po doplnění paliva do Vaší motorové pily STIHL, můžete začít startovat.

Ve vlastním zájmu byste ale měli dodržovat následující bezpečnostní pokyny k Vašemu místu startování :

  • Udržujte vždy dostatečnou vzdálenost od místa plnění paliva. Minimálně 3 metry.
  • Zkontrolujte před začátkem práce charakter okolí a aby tam nebyly případné překážky (např. větve). Mějte vždy pro případ nouze volnou únikovou cestu. Tak mohou být například kluzké, nerovné nebo zledovatělé plochy nebezpečné a měli byste se jim proto vyhnout.
  • Mimo to dbejte na to, aby se nezdržovaly v blízkém okolí žádné další osoby. Nikdy ale nepracujte sami a zajistěte, aby byl stále někdo - kdo v případě nutnosti může poskytnout pomoci - na doslech.

Když jste splnili tyto body, můžete začít s vlastním startováním .