Příprava pracovního nářadí a pracovního prostředí

Příprava pracoviště

Před nastartování a manipulací s Vašim motorovým vyžínačem zabezpečte prosím své pracoviště. Přečtěte si před startováním v každém případě návod k obsluze a v něm uvedené bezpečnostní pokyny.

Příprava pracovního nářadí a pracovního prostředí

 • Motorové vyžínače produkují jedovaté zplodiny, jakmile běží motor. Tyto plyny mohou být bez zápachu a neviditelné. Nepracujte proto nikdy s Vašim motorovým nářadím v uzavřených nebo špatně větraných místnostech. Postarejte se o dostatečné větrání.
 • Zkontrolujte podklad Vašeho pracoviště. Tak hrozí např. při hladkém povrchu, vlhkosti, sněhu, ledu na svazích nebo na nerovném terénu nebezpečí uklouznutí. Dodržujte pokyny: Pařezy, kořeny - představují nebezpečí zakopnutí.
 • Osoby, které se pohybují v blízkosti, zvláště děti, musí být v dostatečné vzdálenosti. V okruhu 15 m se nesmí zdržovat žádná další osoba - od vymrštěných předmětů hrozí nebezpečí poranění! Tuto vzdálenost udržujte i od předmětů (vozidla, okenní skla) - nebezpečí věcných škod!
 • Zkontrolujte, zda je motorový vyžínač v provozně bezpečném stavu. K tomu si přečtěte příslušnou kapitolu v návodu k obsluze:
  • Kombinace řezného nástroje, krytu, rukojeti a nosného popruhu musí být povolená a všechny díly musí být bezvadně namontovány.
  • Kombinovaný přepínač / přepínač Stop se snadno nastavují na STOP popř. 0.
  • Pojistka plynové páčky (pokud je nainstalovaná) a plynová páčka musí mít lehký chod a plynová páčka se musí sama působením pružiny vracet do polohy volnoběhu.
  • Zkontrolujte upevnění konektoru přívodu zapalování – když je konektor volný mohou vznikat jiskry, které mohou zapálit unikající směs paliva a vzduchu – nebezpečí požáru!
  • Řezný nástroj nebo adaptér : správná montáž, dobré upevnění a bezvadný stav.
  • Zkontrolujte, zda nejsou ochranné prvky (např. kryt řezného nástroje, oběžný talíř) poškozené popř. opotřebené. Poškozené díly vyměňte. Nepoužívejte nářadí s poškozeným krytem nebo opotřebeným oběžným talířem (když se již nedá rozeznat písmo a šipky).
  • Neprovádějte žádné změny na ovládacích a bezpečnostních prvcích.
  • Rukojeti by měly být čisté a suché, nemá na nich být olej ani nečistota – aby bylo možné bezpečné vedení motorového nářadí.
  • Nosný popruh a rukojeť(i) nastavte podle výšky těla.
Vorbereiten

Startování

Po té co jste doplnili do Vašeho motorového vyžínače palivo, můžete začít startovat.

Ve vlastním zájmu prosím dodržujte následující bezpečnostní pokyny k Vašemu místu startování:

 • Udržujte vždy dostatečnou vzdálenost od místa plnění paliva. Minimálně 3 metry.
 • Zkontrolujte charakter okolí a pracovní místo, aby tam nebyly případné překážky
  (např. větve). Mějte vždy pro případ nouze volnou únikovou cestu. Tak mohou být například kluzké, nerovné nebo zledovatělé plochy nebezpečné a měli byste se jim proto vyhnout.
 • Mimo to dbejte na to, aby se nezdržovaly v blízkém okolí žádné osoby. Nikdy ale nepracujte sami a zajistěte, aby byl stále někdo - kdo v případě nutnosti může poskytnout pomoci - na doslech.

Když jste splnili tyto body, můžete začít s vlastním startováním.