Směs paliva

Směs paliva

Motor Vašeho benzinového vyžínače se musí pohánět směsí paliva sestávající z benzinu a motorového oleje. Přitom je kvalita obou těchto provozních látek rozhodující pro funkci a životnost motoru.

Tak mohou nevhodné provozní látky nebo mísící poměry lišící se od předepsaných vést k vážným škodám na hnacím ústrojí (zadření pístu, vysoké opotřebení, atd.)

Příklady míchací poměr

Informace k benzinu

Informace k motorovému oleji

Pro míchání nalijte prosím do kanystru schváleného pro paliva nejprve motorový olej a pak benzin. Dříve než nalijete směs paliva do nádrže, zamíchejte jednotlivé složky navzájem třesením kanystru (Potom prosím kanystr opatrně otevírejte, protože v něm mohlo dojít ke zvýšení tlaku).