Rapid Micro Harvester (RMH)

Rapid Micro Harvester (RMH)

Polodlátovitý zub se štíhlou, z boku zploštělou lopatkou zubu. Štíhlý bočně zploštělý tvar zubu snižuje odpor při řezání. Zesílené spojovací články, hnací články a dříky nýtů jsou přizpůsobeny vysokému hnacímu výkonu a z toho vyplývajícímu vysokému namáhání pilových řetězů Harvester pro stroje pro těžbu dřeva.