Jak na sekání zanedbaných travních porostů

Sekání zanedbaných travních porostů Zoom

Protože opět přichází čas, kdy je nesečená tráva již poněkud přerostla, rád bych se k tomuto problému vrátil a nabídl zkušenosti z praxe.

Pokud mluvíme o trávním porostu na loukách nebo nějakých nevyužitých plochách, je vhodné, aby se takové porosty posekaly alespoň dvakrát ročně – poprvé někdy na přelomu května a června a podruhé v srpnu (pochopitelně podle nadmořské výšky a dalších vlastností stanoviště). Pokud se tráva neposeče, stonky jsou houževnatější a navíc začíná znovu podrůstat. Ještě horší je, když jde o plochy, které se v předešlých letech neudržovaly vůbec. Potom se mění druhová skladba. Sečení ztíží zvláště měkké trávy (třtina) a popínavé rostliny (svlačec). Pravidelným sekáním se většinou druhová skladba opět srovná. Trávy na louce běžně zastoupené (bojínek, kostřava) mají slabá tvrdší stébla a sečou se velmi dobře.

Křovinořez STIHL s trojzubým nožem

Nicméně stává se, že sekání včas nestihneme nebo z nějakého důvodu zkulturňujeme neudržovaný porost a musíme si s tím poradit. Pokud vlastníte křovinořez STIHL, máte pro tento účel nejvhodnější techniku. Tedy, křovinořezem nemyslím slabší strunové vyžínače. Je vhodné, aby křovinořez utáhl trojzubý nůž.Trojzubý nůž je velmi výkonný a universální nástroj, kterým se dá dosáhnout velmi pěkně posečeného trávníku, ale dá se s ním zvládnout zanedbaný porost dokonce i s nálety dřevin. Chtěl bych pouze zopakovat věc, na kterou někteří uživatelé zapomínají. Nástroj je třeba  brousit podle šablony na obalu. Tím se dosáhne jednak správného tvaru, ale především toho, že jsou všechny zuby stejné a nástroj je vyvážený. Při nedodržení této zásady se značně zvýší vibrace.

Trojzubý nůž je pro tento účel jistě nejvhodnější nástroj, snad jen pokud se v trávě nachází větší množství předmětů, které by mohly nástroj poškodit (kamení, suť, kovové předměty), můžeme použít žací hlavu PolyCut. Problém můžeme také vyřešit použitím zbroušeného nástroje na konci životnosti, jehož případné poškození by nám nezpůsobilo velkou ztrátu a také technikou sečení (nástroje jsou z velmi kvalitní oceli a většinou dojde jen ke ztupení). O tom dále.

Trojzubý nůž STIHL

K technice sečení začnu rozdílem oproti sečení strunou. Tam se dá postupovat víceméně libovolně. Při použití trojzubého nože (i hlavy PolyCut) sečeme tahy zprava doleva. Tráva se při tom shrnuje do řádku. Tah vpravo je naprázdno (i tak platí zásada, že sečeme na plný plyn). Můžeme přitom doséct strniště. Pokud jsou v porostu předměty, které by mohly nástroj poškodit, můžeme nechávat vyšší strniště a při tahu zpět  je doséct. Z uvedeného vyplývá, že je třeba postupovat jedním směrem.  Když dojdeme na kraj, vrátíme se opět na začátek (podobně jako s kosou) a začneme druhý řádek. Jak mají být řádky nasměrovány?  Mě se nejlépe seče po spádnici z kopce dolů, ale možné je zvolit i jiný postup.

Pokud je tráva polehlá, je nejlépe postupovat po směru, kterým je polehlá nebo tak, že směřuje doleva. Znamená to, že nástroj se tak dostane do spodní části stonků, aniž bychom  naráželi na vyšší vrstvy porostu.

A nyní k zamotávání trávy do nástroje křovinořezu. Pokud máme vhodný a ostrý nástroj, záleží na technice sečení. Dochází-li k zamotávání, je třeba zpomalit postup (brát menší vrstvy) a případně i zpomalit pracovní tahy. Je-li porost vysoký, je vhodné i zmenšit šířku řádku. Po několika minutách jistě najdeme vhodnou rychlost. Jestli přesto občas k zamotávání dojde, vypneme motor a zamotanou trávu hned odstraníme. Podle mých zkušeností těžko najdete porost, který by křovinořez STIHL nezdolal.

Ochranné pomůcky STIHL

Závěrem ještě několik doporučení k výbavě. Často vídám, že se s křovinořezem pracuje v plavkách a v „keckách“. Nebudu vypočítávat povinné vybavení. To najdete v návodu. Pokud chce být někdo popálen od kopřiv a poškrábán od trní, je to otázka vkusu. Hazard je ale zanedbávání ochrany očí. Ve zmíněném článku se uvádí obvodová rychlost nástroje a jistě nemusím popisovat, jak příjemné je, když kamínek, který od něj odlétne, zasáhne vaše oko. Za velmi důležitou považuji také dobrou obuv, která má nejen chránit nohu, ale je důležité, aby neklouzala. K tomu bych doporučil dvě věci, která nejsou tak zásadní, ale při dlouhodobé práci jsou jistě důležité. První je ochrana sluchu. Ta se dá vyřešit molitanovými tampónky cca za 5 Kč. Druhá věc hodná doporučení je ochrana rukou proti vibracím. Doporučuji pořízení antivibračních rukavic STIHL. Dají se koupit za příznivou cenu a vzhledem k dlouhé životnosti nakonec vyjdou nejlevněji. A práce s nimi je mnohem komfortnější.

Autorem článku je Miloš Dědič.