Bezpečnost a životní prostředí

Bezpečnost a životní prostředí

Bezpečnost a hygiena práce

Potřebujete bezpečnostní listy, certifikáty typu ES, informace k Směrnici o vibracích nebo potřebujete podrobné informace o ochraně sluchu při používání motorových strojů?  Pak jste na těchto stránkách správně. 

Tabulka velikostí osobní ochranné vybavení

Vyberte si správnou velikost oděvu.

Ochrana životního prostředí

Informace podle článku 33 vyhlášky REACH pro výrobky STIHL
Safety Brochures

Brožury o bezpečné práci

Pokyny na následujících stranách nenahrazují návod k obsluze Vašeho motorového stroje. Před použitím Vašeho stroje si přečtete důkladně návod k obsluze, který jste při jeho koupi obdrželi.

CE Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě ke kalhotám pro práci s motorovou pilou.

Elektrowin

Firma Andreas STIHL, spol. s r.o. je zapojena do kolektivního systému Elektrowin. Jedná se o zpětný odběr a recyklace elektrozařízení.