Waiblingen, 07/10/2022

Společnost STIHL Magnesium Diecasting slaví 50. výročí

Společnost STIHL Magnesium Diecasting slaví 50. výročí Zoom

Příběh úspěchu od roku 1971: Na oslavu svých 50. narozenin uspořádala společnost STIHL Magnesium Diecasting pro svých přibližně 950 zaměstnanců letní festival. Zaměstnanci firmy, jejich rodiny a přátelé si 9. července 2022 užili den plný zábavy. Čekal na ně pestrý hudební program, výtvarné a řemeslné umění, ale i cirkus a akrobatická vystoupení. Oslavy se plánovaly už na rok 2021, ale kvůli pandemii byly o rok odloženy.

Závod STIHL v německém Weinsheimu, který začínal jako malá továrna se 70 zaměstnanci, má dnes rozlohu zhruba 35 500 m2 a produkuje vysoce kvalitní hořčíkové komponenty, a to nejen pro vlastní profesionální řetězové pily a mechanické nářadí se značkou STIHL, ale i pro automobilový a motocyklový průmysl, výrobu elektrokol a elektrických zařízení a sektor zdravotnické techniky. Externí zákazníci dnes přinášejí zhruba 30 procent tržeb. Předseda dozorčí rady společnosti STIHL Dr. Nikolas Stihl poděkoval personálu za to, čeho společnost dosáhla, a za pilnou a obětavou práci: „Každý z vás – jak současný personál, tak všichni naši bývalí zaměstnanci – symbolizuje úspěšný rozvoj našeho závodu za uplynulých pět desetiletí. Náš přetrvávající úspěch byl vždy podložen vaší profesionalitou, invencí, vynalézavostí a iniciativou. Na to, čeho jsme společně dosáhli, můžete být právem pyšní."

 

Odvážná rozhodnutí jsou základním kamenem úspěchu

V zájmu zajištění kvality a dostupnosti litých hořčíkových dílů a uchování nezávislosti na dodavatelích se společnost STIHL již v roce 1970 rozhodla vybudovat vlastní závod na tlakové lití hořčíku. Podnikový ředitel závodu STIHL ve Weinsheimu Hartmut Fischer k tomu poznamenává: „Tehdy to bylo odvážné rozhodnutí, které ale brzy přineslo ovoce. Díky vysokému stupni vertikální integrace a náročným standardům kvality výroby i samotných výrobků a také díky vytrvalosti, která je pro STIHL typická, jsme ze závodu udělali jedno z předních zařízení na tlakové lití hořčíku v Evropě, ne-li na světě. A jsme na to hrdí." A ani do budoucna to se společností STIHL Magnesium Diecasting, které se interně také říká Závod 4, nevypadá špatně. Dr. Nikolas Stihl to komentuje: „Jsme dobře zavedeni, takže se nemusíme bát přicházejících výzev – vlastně spíš naopak. Příkladem naší sebedůvěry je největší jednorázová investice, jakou jsme kdy udělali, a to do zařízení výrobní logistiky, které bylo nedávno uvedeno do provozu. Náš Závod 4, který posledních sedm let se svým týmem velmi úspěšně řídil Hartmut Fischer, bude i nadále významně přispívat k současnému i budoucímu úspěchu skupiny STIHL."

 

Ministryně hospodářství a zemský rada blahopřejí k výročí

K přání všeho nejlepšího se během oslav připojili i političtí představitelé. Ministryně hospodářství spolkové země Porýní-Falc Daniela Schmitt uvedla: „Společnosti STIHL se daří vyvíjet výrobní procesy s klasickou inženýrskou odborností a zároveň touhou po inovacích do budoucna. Společně se svými zaměstnanci se společnost dokáže vypořádat s velkými výzvami, které energeticky náročný kovoprůmysl v budoucnu čekají. Nová inovativní výrobní jednotka na součástky pro elektrokola je ukázkovým příkladem, jak se závod adaptuje na změnu a další rozvoj svého obchodního modelu s cílem dlouhodobě si udržet konkurenceschopnost." Andreas Kruppert, zemský rada okresu Eifelkreis Bitburg-Prüm, dodal: „Společnost STIHL, jako jeden z největších zaměstnavatelů v našem regionu a vlajková loď jeho průmyslu, zásadním způsobem přispívá k zaměstnanosti a prosperitě zemského okresu Eifelkreis Bitburg-Prüm. Všem zainteresovaným bych chtěl poděkovat za jejich podnikatelské odhodlání a obětavost a za neustálé investice do Weinsheimu jako místa k podnikání."