Správně natankovat palivo

Správně natankovat palivo

Před plněním nádrže Vaší motorové pily STIHL palivem byste ještě měli dodržet několik základních bezpečnostních pokynů:

  • Benzin je mimořádně snadno zápalný. Dodržujte proto dostatečnou vzdálenost od otevřeného ohně, nerozlijte palivo a nekuřte. Palivo tankujte minimálně 3 metry od Vašeho pracoviště, kde startuje motorovou pilu.
  • Před každým doplňováním paliva úplně vypněte motor; neplňte nádrž ani tehdy, když je motor ještě horký. Při přetečení může v tomto případě dojít ke vzniku požáru.
  • Opatrně otevřete víko nádrže, aby mohl pomalu poklesnout případný přetlak a nevystříklo z nádrže palivo.
  • Doplňujte palivo vždy jen na dobře větraných místech.
  • Při plnění paliva byste měli dbát na to, aby nedošlo k rozlití paliva nebo aby se nedostalo palivo na Váš oděv. V tomto případě ihned očistěte motorové nářadí a převlečte se.

Zvažte výhodu beznářaďového otevírání nádrží, které je u některých  modelů strojů STIHL standardem v základní výbavě: