Startování

Teď to může začít

Startování krok za krokem

Pracovní prostor je zabezpečen a zkontrolován. Pak se do toho můžete s Vaší pilou pustit. Dodržujte prosím při každém z následujících kroků i bezpečnostní pokyny (i ty, které jsou ve Vašem návodu k obsluze):