STIHL robotické sekačky iMOW®

Vaše otázky, naše odpovědi.

1. Jak pozná robotická sekačka iMOW®, kde má své hranice?

Hranice sekané plochy se vytyčují prostřednictvím omezovacího drátu. Pomocí tohoto drátu posílá dobíjecí stanice signál, pomocí něhož se robotická sekačka iMOW® orientuje. Při instalaci se omezovací drát uloží do úzké rýhy v zemi do hloubky max. 10 cm nebo se upevní na povrchu pomocí upevňovacích kolíků. I v druhém případě drát zaroste za krátkou dobu do trávníku a nebude vidět.

2. Jak se rozpoznají překážky v mé zahradě?

Keře, záhony, stromy nebo jiné pevné součásti zahrady se předem vymezí omezovacím drátem. narazí-li robotická sekačka iMOW® do jiné, omezovacím drátem neohraničené  překážky, rozpozná náraz pomocí senzoru pod svým pohyblivým krytem. Sekačka se zastaví, pak zacouvá a pokračuje jiným směrem.

3. Jakými bezpečnostními prvky je robotická sekačka iMOW® vybavena?

Robotická sekačka iMOW® je vybavena různými čidly: Jakmile se někdo pokusí přístroj zvednout nebo vychýlit, zastaví se. Ruční tlačítko Stop slouží k okamžitému zastavení sekačky a současnému vypnutí nože.. Mimo to můžete svou robotickou sekačku iMOW® nastavit tak, aby se dala ovládat a programovat pouze prostřednictvím osobního PIN kódu – pak nemá krádež smysl.

4. Co se stane, když je akumulátor vybitý?

Akumulátor je téměř vybitý a robotická sekačka iMOW® má naspěch, protože má před sebou ještě velkou plochu? Pak zajede do nabíjecí stanice a o to rychleji se znovu nabije – ale jen tolik, kolik potřebuje ke splnění svého denního úkolu. Robotická sekačka iMOW® má v noci volno. Pak se nabíjí pomaleji – a tím úsporněji – a prodlužuje tím životnost akumulátoru. To šetří životní prostředí a peněženku.

5. Kolik času potřebuje robotická sekačka iMOW® za týden, aby posekala moji zahradu?

Efektivita robotické sekačky je velmi důležitá. Čím kratší dobu je přístroj v provozu, tím rychleji můžete svůj trávník opět neomezeně používat. Proto jsme se tímto tématem intenzivně zabývali – s výsledkem, že robotická sekačka iMOW® zvládne svou práci v krátkém čase. Naše iMOW® RMI 422 P potřebuje například za ideálních podmínek na plochu trávníku 1 500 m² jen asi 17 hodin sečení za týden. Čistá doba sečení ale silně závisí kromě velikosti plochy na profilu zahrady a také na počasí.

6. Co dělá moje robotická sekačka iMOW®, když prší?

Cokoli co chcete! Robotická sekačka iMOW® může, ale nemusí při dešti pracovat. Když ji tak nastavíte, bude robotická sekačka iMOW® pracovat jen za sucha, což je výhodnější pro trávník. Úprava nastavení je snadná.

7. Mohu robotickou sekačkou iMOW® sekat plochy i "ručně"?

Ano, pomocí vyjímatelné ovládací konzoly je možné robotickou sekačku iMOW® série RMI 6 ovládat i ručně. „Jako na vodítku" ji pak můžete naprosto jednoduše a pohodlně řídit.

8. Dá se iMOW® ovládat výhradně dálkovým ovládáním, aniž by se instaloval omezovací drát?

iMOW® se nedá ovládat dálkovým ovládáním, ale pomocí vyjímatelné ovládací konzoly. Pro samostatné sečení vyžaduje iMOW® vždy omezovací drát. U modelů C můžete navíc provádět některá nastavení prostřednictvím aplikace iMOW®, např. můžete iMOW® zapínat a vypínat nebo upravovat plán sečení.

9. Odkud ví robotická sekačka iMOW®, kdy smí sekat?

Z plánu sečení. Jeho vytvoření proběhne buď automaticky, nebo ručním zadáním. Robotická sekačka iMOW® nejen samostatně seče podle vlastního plánu sečení, ale rozhoduje se také v rámci určeného časového okna – tak zvaného aktivního času – zda dožene přerušené sečení (např. z důvodu dešťové přeháňky) později.

10. Zvládne robotická sekačka iMOW® stoupání?

Žádný problém! Stoupání až do 45% zvládá robotická sekačka iMOW® snadno.

11. Je robotická sekačka iMOW® vhodná pro všechny zahrady?

Naše robotická sekačka iMOW® je opravdový dříč, v závislosti na typu a vlastnostech trávníku zvládne i plochy až do cca 5 000 m². Je-li Váš trávník hodně nepravidelný, přijde si jej Váš odborný prodejce rád prohlédnout a nalezne pro Vás nejlepší řešení.

12. Kde skončí posečená tráva?

Robotická sekačka iMOW® je mulčovací sekačka a nepotřebuje sběrný koš na trávu. Během sečení drtí posečenou trávu svým mulčovacím nožem na malé části. Ty ponechává jako biologické hnojivo v drnu. To znamená: mnohem méně práce pro Vás, péče navíc pro Váš trávník.

13. Jezdí robotická sekačka iMOW® po regulované dráze?

Robotická sekačka iMOW® se pohybuje v náhodném režimu. Proč to dělá? Na jedné straně se tak tráva seče z více stran a ještě navíc častěji, což je ideální pro krásný trávník. Na druhé straně se tak vyloučí, že se u členitějších ploch zahrady určitá místa neposečou a na trávníku nevznikají pruhy.

14. Může robotická sekačka iMOW® pracovat i v noci?

Ale samozřejmě. Zcela podle Vašeho přání. Přesvědčte se, jak tiše seče, pak víte, že ani Vy ani Vaši sousedé nic neuslyší.

15. Dokáže iMOW® čistě vysekat i hrany trávníku nebo je musím dodělat?

I zde se na ni můžete spolehnout. Nízké hrany  do 1 cm výškového rozdílu, i přízemní terasy, cesty, atd. se pomocí omezovacího drátu integrují tak, že je výsledek absolutně čistý. U vyšších schodků (více než 1 cm výškového rozdílu, tedy stěny, vysoké terasy atd.) se robotická sekačka iMOW® nainstaluje tak, aby jezdila co neblíže, ale i přesto bezpečně, podél hrany. Zde se musí příp. provést začištění vyžínačem.

16. Dokáže robotická sekačka iMOW® sekat dva propojené pozemky?

Ano, robotické sekačky iMOW® od společnosti STIHL mohou sekat různé pozemky, když jsou navzájem spojené omezovacím drátem. Váš odborný prodejce Vám ochotně odpovídajícím způsobem drát nainstaluje.

17. Dokáže robotická sekačka iMOW® sekat dva navzájem nepropojené pozemky?

Ano, robotická sekačka iMOW® může sekat  i druhý nezávislý pozemek. Musí tam ale mít druhou nabíjecí stanici. Váš odborný prodejce Vám ochotně nainstaluje druhou nabíjecí stanici.

18. Po jaké dráze jede robotická sekačka iMOW® do nabíjecí stanice?

Zda má Vaše robotická sekačka iMOW® sledovat drát nebo má zahájit svou jízdu do dobíjecí stanice po posunuté dráze, je závislé na variantě návratu, kterou jste jí nastavili.

19. Jak vysoká smí být maximálně tráva, aby ji dokázala robotická sekačka iMOW® sekat?

Než pošlete Vaši iMOW® na její první jízdu, měla by se tráva ještě naposledy posekat sekačkou na délku 3-5 cm.

20. Jak široká musí být propojovací cesta?

Propojovací cesta musí být u iMOW® RMI 6 široká minimálně 108 cm a u RMI 4 minimálně 88 cm.