Praha, 05/16/2016

STIHL je hlavním partnerem ankety

Dobrovolní hasiči roku 2016

STIHL je hlavním partnerem ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 Společnost Andreas STIHL spol. s r.o. se v letošním roce stala jedním z hlavních partnerů šestého ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2016. V anketě jsou každý rok oceňovány a za svoji záslužnou činnost odměňovány jednotky a sbory dobrovolných hasičů. Posuzována je přitom profesionalita provedených zásahů nebo preventivní činnost a práce s mládeží. Díky partnerství společnosti bude poskytnut vítězům ankety účelově vázaný finanční dar na pořízení ruční zásahové techniky značky STIHL.STIHL dlouhodobě staví své jméno na kvalitě svých výrobků bez jakýchkoliv kompromisů. Tato kvalita se odráží v materiálech a postupech používaných při jejich výrobě, stejně jako ve funkčnosti a komfortu, jaký práce s nimi poskytuje. Náležitou pozornost věnuje značka také ochraně životního prostředí a vysokým bezpečnostním standardům při výrobě produktů i jejich následném používání. To všechno jsou důvody, které vedou k jejich využití dobrovolné i profesionální hasiče. Partnerství ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 a značky STIHL tedy podtrhuje silnou pozici značky v oblasti kvality výrobků a bezpečnosti práce s nimi, které jsou pro členy záchranných týmů klíčové.„Podporou této ankety vyjadřuje naše společnost uznání záslužné činnosti dobrovolných hasičů. Je nám ctí, že i stroje značky STIHL, ve výbavě hasičských jednotek, přispívají k záchraně lidských životů a majetku," uvedl jednatel společnosti Andreas STIHL, Tomáš Karlík.Přihlašování do šestého ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 začalo 5. května 2016 a skončí 15. července 2016. Posuzovaným obdobím zásahu nebo činnosti je 1. července 2015 až 30. června 2016. 2016.
Roadshow po krajích České republiky
Od května do srpna budou jednotlivé kraje navštěvovány prostřednictvím prezentační roadshow ankety. Oproti předchozím ročníkům bude navštíveno dvakrát více míst. Na základě dohody o vzájemné spolupráci se na průběhu ankety podílí tři sdružení dobrovolných hasičů: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravská hasičská jednota a Česká hasičská jednota. Na této roadshow bude k vidění i prezentace výrobků značky STIHL.