Stříhání živého plotu v průběhu roku

Živý plot v průběhu roku

Po vysazení živého plotu je důležité zastřihávat už mladé rostlinky na požadovaný tvar. Přitom by měl zůstat nepoškozený hlavní výhon do té doby, než živý plot dosáhne požadované výšky. Všechny ostatní výhony se sestřihnou na polovinu. Aby se zabránilo neestetické vadě, kdy budou spodní větve holé, měli byste stříhat Váš živý plot do lichoběžníkového tvaru. Pokud to nedodržíte, bude mít spodní část živého plotu málo světla.

Živé ploty ze dřevin zelených v létě a ptačího zobu zeleného i v zimě mají hlavní období stříhání v zimě během vegetačního klidu. Počátkem srpna probíhá druhé stříhání. Aby se nerušili ptáci při hnízdění, neměly by tyto práce probíhat dříve.

Živé ploty ze stálezelených nebo jehličnatých dřevin se stříhají teprve krátce před rašením na jaře nebo ještě na podzim. Při stříhání se odstraňují pouze nové letošní výhonky, aby se vyprovokovalo rašení pokud možno mnoha zbylých pupenů. Tak vznikne husté rozvětvení a dobrá vizuální zábrana.

startovani Startování a vypnutí nůžek

Video (10.98 MB)
Ostreni Ostření postřihových nožů

Video (25.67 MB)