Zásady společenské odpovědnosti

Zásady společenské odpovědnosti

Předmluva

STIHL pracuje na udržitelném základě v zájmu firmy, jejich zaměstnanců i celé společnosti ve stejné míře. Skupina společností koncernu STIHL uznává svou plnou společenskou odpovědnost, a to ve všech regionech, ve kterých působí. STIHL respektuje kulturní, sociální, politickou a právní různorodost všech společností a národů. Dodržuje platné zákony a předpisy příslušných zemí a uvádí své cíle s těmito požadavky do souladu. Tyto zásady jsou součástí firemní kultury podnikání, platí pro celý koncern STIHL a všichni jeho zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby dbali na jejich dodržování. Od našich obchodních partnerů pak rovněž očekáváme, že i oni budou dodržovat obdobné zásady.

Lidská práva

STIHL respektuje dodržování mezinárodně proklamovaných lidských práv.

Pracovní kultura STIHL

  • hlásí se k principům sociálního tržního hospodářství a soutěže
  • uznává svobodu sdružování zaměstnanců
  • nepřijímá jakoukoliv formu nucené práce a dětské práce
  • dodržuje zachovávání rovných příležitostí při náboru a přijímání zaměstnanců
  • zavazuje se, že bude udržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví na vysoké úrovni a bude ji trvale a cíleně zvyšovat
  • podporuje integraci fyzicky a mentálně handicapovaných lidí

Životní prostředí

STIHL deklaruje svůj závazek k trvalé udržitelnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Společnost se zavazuje k ochraně životního prostředí na vysoké úrovni a k jejímu neustálému zlepšování, a to jak u procesů probíhajících ve vlastních podnicích, tak u svých produktů.

Korupce

STIHL odmítá jakoukoliv korupci, včetně vydírání a podplácení.

podepsaný Dr. Nikolas Stihl (předseda dozorčí rady STIHL AG)

podepsaný Dr. Bertram Kandziora (předseda představenstva STIHL AG)