Přímý výběr produktů: Žací hlava s plastovými noži

Sada nožů pro PolyCut 6-2

Sada plastových nožů pro PolyCut 6-2, 28-2 a 48-2: pro středně vysokou trávu

Všeobecně

Sada nožů pro PolyCut pro PolyCut 6-2, 12 ks plastových nožů. Pro středně vysokou trávu, pro okraje trávníku.

108,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.