Správné skladování lithium-iontových akumulátorů

Správné zacházení s akumulátory má zásadní význam pro jejich dlouhou životnost. To platí jak při práci, tak při skladování.

Skladování lithium-iontových akumulátorů v krabici na polici
Nabíjení lithium-iontových akumulátorů STIHL

Měli byste akumulátor před jeho uložením úplně nabít?

V minulosti platilo, že před uskladněním se akumulátor musí úplně nabít. To bylo nutné proto, že všechny akumulátory měly sklon k silnému samovybíjení. Výsledkem bylo nevratné poškození, například značná ztráta kapacity, nebo dokonce nepoužitelnost akumulátoru.

Lithium-iontové akumulátory se před uskladněním nabíjet nemusí – naopak

Lithium-iontové akumulátory dnes představují standard. Tato moderní technologie má velmi nízkou míru samovybíjení. Kvůli další ochraně článků před hlubokým vybitím jsou obvykle integrovány samostatné pojistky, které silně vybitý akumulátor automaticky přepnou do klidového stavu. Akumulátor tedy není nutné před uskladněním plně nabít. Právě naopak: pro akumulátor je šetrnější, když se uloží částečně vybitý. Je-li však úroveň nabití velmi nízká nebo je akumulátor plně nabitý, dochází ke zbytečnému zatěžování článků. Doporučujeme proto akumulátor skladovat ve stavu, kdy u něj svítí-li dvě LED diody. Stárnutí a samovybíjení je tak nejnižší.

Zastaralé akumulátorové technologie s vysokým samovybíjením

Dřívější typy akumulátorů, jako jsou niklkadmiové (NiCd) nebo olověné akumulátory používané v motorových vozidlech, mají vysokou míru samovybíjení: Pokud se akumulátor delší dobu nepoužíval, mohlo dojít k jeho hlubokému vybití.

Hluboké vybití znamená, že stav nabití akumulátoru klesne pod hodnotu napětí na konci vybíjení. Pod touto hranicí však již není možné získat energii a akumulátor už nemusí být možné nabýt a může dojít k jeho nevratnému poškození. Proto se v minulosti doporučovalo akumulátor před delším uskladněním plně nabít a pravidelně kontrolovat úroveň nabití. 

Moderní akumulátorová technologie, která chrání před hlubokým vybitím

Společnost STIHL vsází u lithium-iontových článků na moderní akumulátorové technologie. Akumulátory STIHL totiž mají mizivě nízkou míru samovybíjení, která činí pouze jedno až tři procenta za rok. Kromě toho jsou všechny akumulátory STIHL vybaveny inteligentním systémem řízení akumulátorů, nazývaným také BMS. Ten sleduje napětí v každém článku a zabraňuje tak hlubokému vybití. Pokud napětí v akumulátorových článcích příliš klesne, automaticky se přepne do klidového stavu. Proces vybíjení se přeruší. To se děje i v případě, že se akumulátor delší dobu nepoužívá. Škodlivého hluboké vybití se tudíž nemusíte obávat.

Jak správně skladovat zařízení s integrovanými akumulátory?

Pokud máte zařízení s integrovaným akumulátorem, jako je například akumulátorový vyžínač FSA 45, nemůžete akumulátor ze zařízení vyjmout, a proto ho prostě skladujete s vestavěným akumulátorem. Pro skladování zařízení s integrovanými akumulátory platí následující:

Akumulátorový vyžínač STIHL s integrovaným akumulátorem a aktivačním klíčem
  1. Vypněte zařízení a vyjměte aktivační klíč.
  2. Než zařízení uložíte, odstraňte z něj vlhkým hadříkem nečistoty a špínu.
  3. Nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.  

Zařízení skladujte v chladu, ale ne v mrazu. Vyhněte se také přímému slunečnímu záření a vlhkosti. Další informace o teplotě skladování zařízení najdete v návodu k použití. Doporučujeme, abyste aktivační klíč skladovali odděleně od akumulátorového zařízení.

Kdy je nejlepší dobít akumulátor?

Když se po delší době chystáte akumulátorové zařízení znovu použít, nabijte ho krátce před použitím. I to chrání kapacitu akumulátoru a má to pozitivní vliv na životnost. Akumulátor lze nabíjet pouze při teplotách nad 5 stupňů Celsia. Nabíječka sleduje teplotu akumulátoru a při příliš nízké nebo vysoké teplotě zabrání nabíjení.

Shrnutí: Jak skladovat akumulátor?

Společnost STIHL používá u všech zařízení s akumulátorovým pohonem moderní lithium-iontové akumulátory. Ty jsou nejen lehké a tiché, ale mají také vysokou energetickou a výkonovou hustotu. Nicméně i akumulátor, který není náročný na údržbu a má dlouhou životnost, vyžaduje péči.

Ochrana lithium-iontových akumulátorů před povětrnostními vlivy

  • Vyjměte akumulátor z akumulátorového zařízení. Před uložením zkontrolujte úroveň nabití a ujistěte se, že na akumulátoru svítí 2 LED kontrolky. V případě potřeby odstraňte z akumulátoru nečistoty a špínu lehce navlhčeným hadříkem.
  • Akumulátor skladujte například v uzavřené krabici, aby byl chráněn před vlhkostí a sluncem.
  • Důležitá je teplota: pro akumulátor je ideální teplota skladování v rozmezí -10 a +50 stupňů Celsia. V úvahu přicházejí například suché sklepní prostory, garáž nebo dobře izolovaná kůlna.
  • Akumulátory skladujte na bezpečném místě a uchovávejte je mimo dosah dětí.
  • Nabíječku skladujte odděleně od akumulátoru při teplotách v rozmezí +5 až +40 stupňů Celsia.
  • Další informace k teplotě skladování vašeho zařízení najdete v návodu k použití

Optimální stav nabití pro skladování

Doporučujeme, abyste akumulátory neskladovali plně nabité, ale aby na nich svítily 2 zelené LED kontrolky. Při této úrovni nabití můžete akumulátor bez obav nechat v nečinnosti 2 roky a stárnutí a samovybíjení je minimální. Akumulátor dobijte zase až těsně před prvním použitím. Při nabíjení musí být teplota vyšší než +5 stupňů Celsia. 

Na co je při skladování lithium-iontových akumulátorů potřeba pamatovat?

Před uskladněním není bezpodmínečně nutné akumulátory nabíjet – při uskladnění by měly svítit 2 zelené LED kontrolky. Akumulátory byste také měli skladovat v suché místnosti při teplotách v rozmezí -10 až +50 stupňů Celsia. Nedoporučujeme skladovat akumulátory venku, nechráněné před povětrnostními vlivy. Další informace k teplotě skladování vašeho zařízení najdete v návodu k použití.

Shrnutí: Skladování lithium-iontových akumulátorů