Důležitá upozornění

Důležitá upozornění

Připravili jsme pro vás důležité informace. Pokud máte otázky týkající se těchto témat, můžete se bez obav na nás obrátit -  rádi Vám dotazy zodpovíme.

Svolávací akce na vybrané rukavice STIHL

Svolávací akce na vybrané rukavice STIHL (PDF, 44.91 kB)

Firma STIHL zjistila, že uvedené rukavice v tomto dokumentu (v PDF) mohou obsahovat vyšší než povolené množství polycyklických aromatických uhlovodíků. Příliš vysoká koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků je považována za zdraví škodlivou a používání potenciálně kontaminovaných rukavic může být pro uživatele zdraví škodlivé.

Svolávací akce - SR 430 a SR 450

Svolávací akce - SR 430 a SR 450

STIHL svolává do servisu k opravě omezenou část rosičů STIHL SR 430 a STIHL SR 450. V rámci kontroly kvality ve výrobním závodě bylo zjištěno, že u omezeného počtu rosičů STIHL se mohou vyskytovat praskliny v těle setrvačníku. Uvedené poškození může vést k destrukci setrvačníku po celou dobu životnosti stroje. V takovém případě existuje riziko zranění uživatele i třetích osob a poškození stroje. Poškození setrvačníku lze odhalit jen při jeho detailním zkoumání.

 

Varování před nákupem neseriózních nabídek akumulátorových minipil STIHL GTA 26

Varování před nákupem neseriózních nabídek akumulátorových minipil STIHL GTA 26

V současné době se setkáváme s nejrůznějšími weby a nabídkami neseriózních prodejců, kteří údajně prodávají akumulátorovou minipilu STIHL GTA 26 za výhodné ceny v rozmezí od 630,- Kč do 1289,- Kč.