Nabíjení lithium-iontových akumulátorů

Ukážeme vám, jak správně akumulátory nabíjet, jak je skladovat a také se podíváme na nejčastější mýty ohledně jejich péče a údržby.

Akumulátor a rukavice leží na pracovní ploše
Lithium-iontové akumulátory STIHL se dobře skladují v dílně.

Přehled: Nabíjení lithium-iontových akumulátorů

  • Před prvním použitím nabijte lithium-iontové akumulátory STIHL na 80–100 %

  • Bezpečnostní technologie zabraňují přehřátí lithium-iontových akumulátorů

  • Bezstarostné nabíjení přes noc

  • Chraňte lithium-iontové akumulátory před vlhkostí, teplem a chladem

Na co je třeba dbát při nabíjení lithium-iontových akumulátorů

Předpoklad, že dobíjecí akumulátor je nutné po zakoupení plně nabít, pro moderní lithium-iontové akumulátory už neplatí. Chcete-li však zajistit jejich dlouhou životnost, měli byste mít na paměti několik věcí.

1. Dodržujte optimální teploty pro nabíjení lithium-iontových akumulátorů

Akumulátory STIHL můžete bez problémů nabíjet v rozmezí +5 až +40 stupňů Celsia. Skladování je možné i při teplotách od -20 do +50 stupňů – ovšem s funkčními ztrátami v okrajových oblastech.

Dodatečnou bezpečnost vám nabízejí nabíječky STIHL: Pokud je akumulátor po delším používání příliš zahřátý, nabíjení se spustí až po dosažení určité teploty. 

 2. V případě lithium-iontových akumulátorů se vyhněte extrémním teplotám

V zájmu ochrany lithium-iontových akumulátorů a jejich správného nabíjení byste je neměli umísťovat na topení. Příliš vysoké, ale i příliš nízké teploty mohou být pro akumulátory škodlivé – proto byste měli vždy dodržovat povolený rozsah teplot.

Nejlepší je nabíjet akumulátory při běžné pokojové teplotě nebo při mírných venkovních teplotách. 

3. Lithium-iontové akumulátory nepotřebují dlouhé nabíjení

Moderní lithium-iontové akumulátory stačí před prvním použitím nabít na 80 % – podle typu akumulátoru to trvá půl až čtyři a půl hodiny.

Nabíjení lithium-iontového akumulátoru STIHL AK 30 v nabíjecí stanici
Díky dobíjecí stanici se lithium-iontový akumulátor STIHL AK 30 nabíjí rychle.

Má teplota akumulátoru vliv na množství dodávané energie?

Jedním z mýtů je, že akumulátor by měl být během nabíjení umístěn na topení. Podle této teorie by se elektrická aktivita měla přísunem tepla zvýšit, což by mělo být pro akumulátor během nabíjení šetrné a mělo by to prodložit jueho životnost. Zcela vybitý akumulátor by se měl zahřátím údajně dokonce krátkodobě reaktivovat, protože pouze zahřátý akumulátor má přístup k veškerým svým energetickým rezervám. Dnes víme nejen to, že je tato teorie mylná, ale i to, že tento postup akumulátoru škodí.

Během nabíjení a vybíjení se ionty pohybují prakticky od jedné elektrody ke druhé – podle směru proudu. Pokud se přitom akumulátor příliš zahřeje, dochází k urychlení rozpadu částic a rozkladu materiálu – snižuje se životnost. Je-li akumulátor silně přehřátý, mohou v nejhorším možném scénáři vznikat snadno hořlavé plyny. Akumulátor se stane nepoužitelným. Obecně doporučujeme vždy dbát na povolený teplotní rozsah akumulátoru. 

Dobré vědět

Všechny akumulátory STIHL jsou z výroby dodávány prodejcům s nabitím na 30 %. I když byl akumulátor STIHL u prodejce skladován delší dobu, je účinně chráněn proti samovybíjení. 

Jak nebezpečné je příliš dlouhé nabíjení akumulátoru?

Zahřívání akumulátoru během nabíjení je zcela normální a není důvodem k obavám. Kvalitní akumulátory STIHL jsou chráněny proti přehřátí a jsou v podstatě neškodné. Po nabití akumulátoru se proces nabíjení automaticky ukončí, takže se nemusíte obávat, že byste akumulátor nabíjeli příliš dlouho. Potenciální riziko je spíš u neznačkových akumulátorů. Je to proto, že akumulátory mohou v důsledku silného zahřátí prasknout.

Pokud akumulátor násobně překročí povolený teplotní rozsah, dochází k samozesilující exotermické chemické reakci, k „thermal runaway“ neboli „tepelnému útěku“. Teplo vznikající uvnitř akumulátoru se vymkne kontrole a způsobuje roztavení jádra. 

Faktem je, že nebezpečí požáru dobíjecích akumulátorů je nadále tématem, které mnoho uživatelů znepokojuje. S moderními akumulátory STIHL jste však v bezpečí.

Akumulátorový box STIHL s lithium-iontovým akumulátorem AP 300 a nabíjeným zařízením
Akumulátorový box STIHL s lithium-iontovým akumulátorem AP 300

Jaké jsou výhody výrobků s lithium-iontovými akumulátory STIHL?

Velmi kvalitní lithium-iontové akumulátory STIHL mají spoustu výhod, mezi něž patří nízké riziko požáru, optimální ochrana proti hlubokému vybití a monitorování teploty prostřednictvím účinného systému řízení akumulátorů. 

Nejvyšší bezpečnostní standardy pro lithium-iontové akumulátory STIHL

Aby se zabránilo přebíjení a nadměrnému zahřívání, používají se v akumulátorech STIHL pouze lithium-iontové články, které splňují nejvyšší bezpečnostní normy.
Akumulátory i nabíječky STIHL jsou vybaveny ochrannými mechanismy, které zabraňují přebíjení a nadměrnému zahřívání.

Monitorování teploty prostřednictvím systému řízení akumulátorů 

Každý jednotlivý článek akumulátoru je monitorován systémem řízení. Integrovaný snímač měří teplotu v nejteplejším místě uvnitř akumulátoru – pokud je teplota příliš vysoká, proces nabíjení se přeruší. 

Nízké nebezpečí požáru v případě lithium-iontových akumulátorů

U moderních li-iontových akumulátorů je riziko požáru velmi nízké. To zajišťuje mimo jiné vestavěný systém řízení akumulátoru. Tak je zabráněno přebíjení a s ním spojenému silnému zahřívání.

Optimální ochrana proti hlubokému vybití

Elektronika uvádí lithium-iontové akumulátory automaticky do klidového stavu, pokud se delší dobu nepoužívají. To je chrání před škodlivým hlubokým vybíjením.

Pouze malá ztráta kapacity

Společnost STIHL používá ve všech akumulátorech moderní lithium-iontové články, které není třeba před prvním použitím plně nabíjet a už za pár hodin jsou připraveny k použití. Důvod: samovybíjení akumulátorů STIHL je zanedbatelné – ročně dochází ke ztrátě pouze jednoho až tří procent kapacity.

Bez paměťového efektu

U lithium-iontových akumulátorů nenastává paměťový efekt. Paměťovým efektem se označuje ztráta kapacity niklkadmiových akumulátorů (NiCd) v důsledku částečného vybití. Akumulátor si pamatuje množství energie, které spotřeboval, a časem poskytuje pouze dříve využitou kapacitu namísto původní. 

Když se akumulátor zahřívá

Elektrická bezpečnostní opatření v akumulátoru, nabíječce a nářadí zabraňují přehřátí a v kritických bodech automaticky vypínají funkce. Pro případ přehřátí, které je ale velmi nepravděpodobné, jsou všechny články akumulátoru uzavřeny v odolném a nehořlavém krytu.

Pokyny pro skladování lithium-iontových akumulátorů

Pro optimální skladování našich lithium-iontových akumulátorů doporučujeme okolní teplotu přibližně 20 stupňů. Akumulátory můžete v zásadě skladovat v rozmezí teplot -20 až +50 stupňů – v okrajových oblastech však může dojít ke ztrátě funkčnosti a životnosti. Doporučujeme proto správné skladování lithium-iontových akumulátorů.

Plný výkon s nabíječkami STIHL

Nabíječky, jako je rychlonabíječka AL 301, aktivně podporují chlazení akumulátoru pomocí integrovaného systému chlazení vzduchem. Seznamte se s našimi nabíječkami akumulátorů:

Indikátor nabití na akumulátoru STIHL

Čtyři LED kontrolky na akumulátoru indikují stav nabití, ale mohou také signalizovat závady zařízení nebo akumulátoru. Stačí stisknout tlačítko na akumulátoru. LED kontrolky se asi na pět sekund rozsvítí zeleně a pak indikují stav nabití. Pokud bliká zeleně pouze jedna LED kontrolka, znamená to nízké nabití.

Nachází-li se akumulátor v nabíječce, indikují zelené LED kontrolky rovněž stav nabití (pokud žádná LED kontrolka nesvítí, je proces nabíjení dokončen). Pokud se ale LED kontrolky rozsvítí nebo blikají červeně, došlo k závadě:

LED indikátor
Význam

Akumulátor by měl být nabitý.

Akumulátor je nabitý na 20–40 %.
Akumulátor je nabitý na 40–60 %. 
Akumulátor je nabitý na 60–80 %. 
Akumulátor je nabitý na 80–100 %.
Akumulátor je příliš teplý nebo studený.
Zařízení je příliš teplé.
V zařízení je závada.
V akumulátoru je závada.

LED indikátor akumulátoru poskytuje informace o úrovni nabití nebo závadách. 

Více o výkonu akumulátoru STIHL

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak lithium-iontový akumulátor funguje a jak společnost STIHL tyto funkce podporuje například inteligentními systémy, najdete další informace v článku Základní informace o akumulátorech.

Časté otázky a odpovědi

Více informací o akumulátorech a jejich příslušenství STIHL