Lithium-iontové akumulátory – základní údaje

Naše lithium-iontové akumulátory, které jsou produktem vlastního vývoje společnosti STIHL, jsou optimálními zdroji napájení pro dlouhotrvající pracovní výkon strojů STIHL. Zjistěte více o tom, jak tyto akumulátory fungují.

Lithium-iontový akumulátor STIHL AP 500 S a akumulátorová řetězová pila STIHL MSA 300

Lithium-iontové akumulátory: Konstrukce a fungování

Nejprve jsme pro vás připravili stručný přehled všeho, co potřebujete vědět o konstrukci a fungování lithium-iontových akumulátorů. 

Osoba v ochranných rukavicích STIHL drží v rukou lithium-iontový akumulátor STIHL

Lithium-iontový akumulátor se skládá z mnoha článků.

Konstrukce lithium-iontových akumulátorů

Lithium-iontový akumulátor se skládá z mnoha článků, z nichž každý má dvě elektrody: zápornou anodu a kladnou katodu. Mezi těmito dvěma elektrodami se během vybíjení a nabíjení přenáší ionty lithia elektrolytem.

Elektrody jsou také elektronicky odděleny separátorem, aby se zabránilo zkratu.

Jak fungují lithium-iontové akumulátory

 Při používání lithium-iontových akumulátorů se na straně anody uvolňují ionty lithia a elektrony a dochází k vybíjení. Ionty lithia procházejí elektrolytem a separátorem ke katodě, zatímco elektrony proudí vnějším obvodem k motoru a vykonávají elektrickou práci. Tento proces vytváří elektromotorickou sílu, která pohání zařízení napájené z akumulátoru.

Při nabíjení akumulátoru to probíhá přesně naopak: ionty lithia procházejí z katody přes elektrolyt do anody.

Lithium-iontové akumulátory: Životnost a odolnost

Li-Ion akumulátory STIHL nejsou výrobky na jedno použití, ale vyznačují se mimořádně dlouhou životností a odolností, což je z hlediska udržitelnosti velké plus jak pro uživatele, tak pro životní prostředí. Pokud jde o nabíjení lithium-iontových akumulátorů, jsou vhodné až pro 1 200 nabíjecích cyklů. Díky nejnovější technologii článků vydrží  dokonce akumulátor STIHL AP 500 S až 2 400  nabíjecích cyklů. Nadprůměrná životnost lithium-iontových akumulátorů STIHL odráží mimořádnou kvalitu produktu . Akumulátory STIHL lze použít s mnoha různými typy akumulátorového nářadí STIHL – jak se staršími, tak i s novějšími generacemi nářadí. Naše akumulátory, vyvinuté na míru těmto zařízením, nabízejí nejen obrovskou spolehlivost, ale jsou také skutečnou dlouhodobou investicí. 

Kapacita lithium-iontových akumulátorů

Kapacitu Li-Ion akumulátorů si soukromí uživatelé zatím nemohou měřit sami. Máte-li dotazy ohledně zbývající kapacity akumulátoru nebo zjistíte-li, že se kapacita akumulátoru snižuje, můžete se obrátit na nejbližšího odborného prodejce STIHL, který vám bude kompetentním poradcem. Prodejci STIHL mohou přesně určit kapacitu akumulátoru pomocí diagnostického přístroje. Pomohou vám také s dotazy ohledně výdrže a doby nabíjení akumulátorů STIHL.

Hluboké vybíjení lithium-iontových akumulátorů

Možná jste slyšeli, že hluboké vybití, to znamená téměř úplné vybití akumulátoru, může způsobit jeho poškození. Ve společnosti STIHL však sázíme na nejmodernější akumulátorovou technologii. Samovybíjení našich lithium-iontových článků je zanedbatelné a činí 1 až 3 % ročně, takže váš akumulátor STIHL je obvykle spolehlivě chráněn proti hlubokému vybití.

Přesto je vhodné lithium-iontové akumulátory správně skladovat. Pokud akumulátor nepoužíváte déle než jeden měsíc, skladujte ho ve stavu nabití mezi 40 % a 60 %, aby se prodloužila životnost článků. 

Akumulátorový box STIHL s akumulátory STIHL v regálu v dílně

Nejlepší je skladovat akumulátory nabité na 40 až 60 %.

Moderní akumulátory STIHL však lze i při úplném vybití obvykle bez problémů skladovat několik měsíců přes zimu, a to zcela bez efektu hlubokého vybití. Důležitou roli zde hraje inteligentní systém správy akumulátorů neboli BMS.

Systém BMS sleduje jak stálý provoz lithium-iontového akumulátoru v předem stanoveném rozsahu, tak napětí článků. Pokud napětí v článcích akumulátoru příliš klesne, akumulátor se automaticky přepne do režimu spánku a přeruší proces vybíjení, což zabrání hlubokému vybití.

Lithium-iontové akumulátory: Teplotní rozsah

Pro optimální skladování našich akumulátorů doporučujeme k zajištění jejich dlouhé životnosti okolní teplotu přibližně 20 °C. To zajistí, že vám bude plný výkon k dispozici i při použití bezprostředně po době uložení. V zásadě je možné akumulátory skladovat v rozmezí od -20 °C do +50 °C. Při těchto krajních teplotách je však třeba počítat se ztrátou funkčnosti a životnosti.

V případě nejasností vám pomůže návod k obsluze nebo naši odborníci z řad specializovaných prodejců STIHL .

Lithium-iontové akumulátory: Likvidace a recyklace

I přes dlouhou životnost bude jednoho dne nutné lithium-iontové akumulátory zlikvidovat nebo recyklovat. Všechny důležité informace k tomu, co přesně byste měli dělat s vyřazenými lithium-iontovými akumulátory STIHL, najdete níže.

Prodejní prostory prodejce STIHL se zaměstnanci a zákazníky

Použité akumulátory můžete vrátit specializovanému prodejci STIHL.

Likvidace lithium-iontových akumulátorů

Použité akumulátory odevzdejte zdarma k likvidaci svému specializovanému prodejci STIHL nebo je odevzdejte na veřejném sběrném místě.

Li-Ion akumulátory STIHL typu AR byste měli vracet pouze u specializovaných prodejců, nikoli na veřejných sběrných místech, protože akumulátor může být vzhledem ke své konstrukci stále nabitý. Dodržujte předpisy pro ekologickou likvidaci platné ve vašem regionu. 

Akumulátory se nikdy nesmí skladovat nebo přepravovat nechráněné, ale vždy se musí vracet zajištěné proti zkratu. Za tímto účelem můžete lithium-iontové akumulátory vložit do původního obalu nebo do plastového sáčku, póly zalepit páskou, nebo akumulátory vložit do suchého písku. Na našich webových stránkách najdete další informace k likvidaci akumulátorů a starých elektrospotřebičů.

Lithium-iontové akumulátory: Recyklace 

Recyklace je nezbytná z důvodu odpovědného využívání zdrojů. Díky recyklaci lze totiž cenné součásti lithium-iontových akumulátorů znovu použít . Pro recyklaci lithium-iontových akumulátorů existují mokré chemické procesy: akumulátory se shromáždí, rozdrtí, přemění na „Black Mass“ neboli „černou hmotu“ a elektrochemicky regenerují. 

Mimochodem: vzhledem k tomu, že udržitelnost je důležitá pro všechny, plánuje STIHL používat v budoucnu v lithium-iontových akumulátorech stále více recyklovaných surovin a zdrojů získaných v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti.

Paměťový efekt

U dobíjecích akumulátorů stále přetrvávají obavy z paměťového efektu. Ale jak je to doopravdy? Paměťový efekt je ztráta kapacity niklkadmiových akumulátorů způsobená předčasným nabíjením. Pokud se takový akumulátor před opětovným nabitím zcela nevybije, „zapamatuje si“ energetickou potřebu posledního nabíjení a nabíjí pouze toto množství energie – rychle tak ztrácí kapacitu a stává se nepoužitelným.

Akumulátorový foukač STIHL BGA 57 bez škodlivého paměťového efektu

K tomuto efektu však u lithium-iontových akumulátorů STIHL, které představují nejmodernější technologii akumulátorů, nedochází.

Stále máte nezodpovězené otázky ohledně technických detailů? Více informací o paměťovém efektu najdete v našem rádci.

Důležité otázky a odpovědi

Další informace o technologii akumulátorů