Jakou palivovou směs mám použít do řetězové pily?

Vaše benzínová pila je poháněna směsí benzínu a motorového oleje. Zásadní význam zde má kvalita, čerstvost a správný poměr. Více se dozvíte v článku.

Kanystr se směsí do řetězové pily STIHL MotoMix, olej a benzin a benzinová řetězová pila STIHL MS 261 C v dílně

Přehled: Směs do motorové pily

 • Vždy dbejte na kvalitu směsi benzínu a oleje.
 • Vždy přesně dodržujte směšovací poměry.

 • Ideálním motorovým olejem, který je optimalizován pro provoz v motorech STIHL je motorový olej STIHL. 

 • Doba spotřeby namíchané palivové směsi není neomezená! Již po 30 dnech může dojít k degradaci směsi.

Natankujte do motorové pily tu správnou směs

Správná palivová směs je pro benzínovou pilu důležitá. Nevhodné provozní kapaliny nebo směšovací poměry, které se odchylují od specifikace, mohou vést k vysokému opotřebení a vážnému poškození motoru, například k zadření pístu. U řetězových pil s motory 2-Mix4-Mix® doporučujeme následující směšovací poměry:

Pokud si směs pro motorovou pilu mícháte sami 

1 : 50 = 1 díl oleje + 50 dílů benzínu

Správný směšovací poměr pro motorovou pilu STIHL je 1 : 50. Tvoří jej 5 litrů benzínu a 0,10 litru (100 mililitrů) motorového oleje, nejlépe značkového oleje STIHL pro dvoutaktní motory STIHL.

Benzín

Pro směs používejte důsledně kvalitní benzín s oktanovým číslem minimálně 95.

Motorový olej

Používejte pouze vysoce kvalitní olej do dvoutaktních motorů, který odpovídá klasifikaci TC. Doporučujeme olej pro dvoutaktní motory STIHL, který je speciálně přizpůsoben motorům STIHL a je tak příslibem dlouhé životnosti motoru. Motorové oleje horší kvality mohou poškodit motor, těsnicí kroužky, vedení a palivovou nádrž.

Namíchání palivové směsi 

Při míchání nalijte do kanystru schváleného pro palivo nejprve motorový olej a pak benzín. Před doplněním palivové směsi do nádrže doporučujeme promíchat složky směsi protřepáním kanystru. Kanystr pak otevírejte opatrně, protože se mohl vytvořit tlak. 

Do řetězové pily se plní směs pro řetězovou pilu připravená svépomocí

Použití E10 ve strojích STIHL

Paliva s 5% nebo 10% obsahem etanolu jsou vhodná pro všechny řetězové pily a další benzínové stroje STIHL.

Seřízení karburátoru

Dojde-li ke změně složení paliva, může být kvůli jeho kompenzaci nutné seřídit karburátor. Doporučujeme navštívit specializovaného prodejce STIHL.

Co je E10?

Označení „E10“ je zkratka: „E“ znamená bioetanol, který se přidává do benzínu. Číslo „10“ znamená, že obsah etanolu může být až 10 %. E10 je tedy palivo, které obsahuje vyšší podíl bioetanolu než benzín Super. U benzínu Super je to maximálně pět procent.

Postup: Jak namíchat palivovou směs svépomocí

 • Použijte olej pro dvoutaktní motory STIHL nebo značkový olej pro dvoutaktní motory klasifikace TC.
 • Smíchejte olej a benzín v poměru 1 : 50.
 • Nalijte obě složky do kanystru schváleného pro pohonné hmoty a promíchejte je protřepáním kanystru.
 • Opatrně otevřete kanystr a nalijte směs do nádrže řetězové pily.
 • Tipy pro správné tankování paliva najdete v soupisu níže.
 Do řetězové pily STIHL MS 441 se tankuje směs pro řetězové pily

Natankujte správně!

 • Pozor: benzín je extrémně hořlavý. Dodržujte proto dostatečnou vzdálenost od otevřeného ohně, palivo nerozlijte a nekuřte. Palivo doplňujte nejméně 3 metry od pracoviště, kde řetězovou pilu startujete.
 • Před tankováním paliva vždy zcela vypněte motor; palivo nedoplňujte ani v případě, že je motor ještě horký. Při přetečení hrozí nebezpečí požáru.
 • Opatrně otevřete uzávěr palivové nádržky, aby se pomalu uvolnil případný přetlak a palivo nevystříklo z nádržky.
 • Palivo vždy doplňujte pouze na dobře větraných místech.
 • Při tankování dávejte pozor, abyste palivo nerozlili nebo si jím nepotřísnili oblečení. Pokud k tomu došlo, motorové zařízení ihned očistěte a převlékněte se.

Pozor při delší době skladování hotové směsi pro motory benzínových pil

Během sezóny se sice palivo spotřebuje během několika týdnů, ale když se stroj nepoužívá, například v zimních měsících, směs benzínu a oleje zůstává v kanystru, nádrži a karburátoru mnohem déle. Během této doby proniká do nádržek a systémů na palivo kyslík a vzdušná vlhkost. V případě paliv z čerpacích stanic to může vést ke změně stávající směsi. Takzvané aditivní složky, tj. příměsi výrobce, jako jsou antioxidanty nebo antikorozní látky, které mají zlepšit vlastnosti paliva, mohou být narušeny a ze směsi vyloučeny.

Nikdy neskladujte směs pro dvoutaktní motory déle než 30 dní

V případě namíchaných směsí směsí ve spojení s palivy obsahujícími etanol může po relativně krátké době také dojít k segregaci oleje a benzínu. STIHL proto doporučuje skladovat dvoutaktní směs, kterou si zákazník sám připraví, po dobu maximálně 30 dní, aby se minimalizoval stupeň segregace paliva.
Segregace v tomto kontextu znamená toto: vlhkost vzduchu váže etanol a usazuje se na dně kanystru.

Pozor při segregaci

Olej pro dvoutaktní motory není v důsledku segregace v palivu rovnoměrně rozložen. To může vést k nedostatku potřebného maziva v motoru. V důsledku nedostatečného mazání a chlazení může dojít k problémům s chodem motoru, a dokonce k zadření pístu. Segregované palivo již není bezvadné ani po intenzivním protřepání.

Nesprávné palivo v nádržce

Pokud jste natankovali nesprávnou směs, nesmí se s řetězovou pilou pracovat, a to ani po krátkou dobu. Přečerpejte staré palivo zpět do kanystru pomocí trychtýře a naplňte nádrž správným palivem. To zpravidla stačí. Pokud řetězová pila neběží, je možná nutné vyčistit zapalovací svíčku.

Návody k použití řetězových pil STIHL

Návod k použití řetězové pily STIHL si můžete pohodlně stáhnout zde .