Rapid Micro Harvester Special (RMHS)

Rapid Micro Harvester Special (RMHS) Polodlátovitý zub se štíhlou, bočně zploštělou lopatkou zubu. Zahnutý omezovač hloubky se stará o práci pilového řetězu bez vibrací, čímž je značně sníženo nebezpečí vzniku trhlin a prodlouží se životnost pilového řetězu. Poznávací znak Na každém řezném zubu je v prostoru omezovače hloubky vyraženo "HS".

Kvalitativní znaky Rapid Micro Harvester Special (RMHS)

Spojovací články

Spojovací články

Spojovací články

Díky asymetricky tvarovaným kluzným plochám se zvětšila styčná plocha. Díky tomu působí na spojovací články značně nižší tlak a prodlužuje se životnost pilového řetězu. Díky rozdílným kluzným plochám mají spojovací články určený směr pohybu, tzn. existují levé a pravé spojovací články.

Hnací články

Hnací články

Hnací články

Hnací články jsou v místě otvorů pro dříky nýtů zesíleny. Část hnacího článku, která běží v drážce lišty je osazená - tloušťka hnacího článku 2,0 mm.

Snížené napětí

Snížené napětí

Snížené napětí

U STIHL RMHS byly všechny namáhané části řetězu značně zesíleny. Síly, které působí na hnací a spojovací články, řezné zuby a dříky nýtů, se tak lépe rozdělí na celý pilový řetěz. Takto zesílen zůstává Rapid Micro Harvester Spezial (RMHS) až o 70 % déle použitelný, než běžné řetězy pro stroje pro těžbu dřeva s tloušťkou hnacích článků 2,0 mm.