Přímý výběr produktů: Přepravní obaly

Přepravní kryt řetězu, až 90 cm

Přepravní kryt řetězu, až 90 cm

Všeobecně

Robustní kryt řetězu pro bezpečnou přepravu Vaší motorové pily. Chrání řetěz a uživatele.

154,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.