Přímý výběr produktů: Nástroje pro ošetřování řezných souprav

Držák pilníku s kulatým pilníkem pro pilové kotouče

Držák pilníku s kulatým pilníkem pro pilové kotouče

Všeobecně

Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.

232,00*

Provedení

Cena

* Doporučená prodejní cena v Kč včetně 21% DPH.

V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.