Antivibrační systémy STIHL: zdravější a přesnější práce

Při dlouhodobé práci s motorovými stroji jistě každý ocení snížení vibrací. O to se postará náš antivibrační systém STIHL. Vyvinutý pro vaše pohodlí.

Přehled: Antivibrační systém  

  • Oddělení rukojetí od hnacího ústrojí pro snížení vibrací 
  • Komplexní souhra tlumicích a pružinových prvků v AV systému  
  • Méně únavná práce šetrná ke svalům, např. v lesnictví, v zahradní a krajinné údržbě a na stavbách  
  • Rozdílné požadavky u zařízení poháněných benzinem, akumulátory a elektřinou 
  • AV systém je důležitým prvkem k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

K čemu slouží antivibrační systém?

Konstrukce a účinek antivibračního systému jsou u všech zařízení STIHL v zásadě stejné: Antivibrační systém odděluje rukojeti zařízení od hnacího ústrojí a snižuje tak vibrace. Přispívá také k dodržování norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se speciálně zaměřují na expozice vibracím. 

Antivibrační systém STIHL je jemně vyvážený systém, ve kterém jsou dokonale sladěny součásti pohonu, rukojeti a AV prvky (z oceli, pryže nebo kombinace obojího). Základní pravidlo přitom zní: měkké AV systémy sice výborně tlumí vibrace, ale někdy mohou mít nežádoucí vliv na manipulaci se zařízením. Chování stroje se proto optimalizuje pro každé jednotlivé zařízení při jeho reálném použití. 

Ve společnosti STIHL se vždy zaměřujeme na potřeby zákazníků a využíváme svých dlouholetých zkušeností. Tímto způsobem vždy přizpůsobujeme antivibrační systémy tak, aby je bylo možné uvést na trh.

Srdce antivibračního systému

Základem každého antivibračního systému jsou tlumicí a pružící prvky. Jsou vyrobeny buď z pryže, oceli, nebo z kombinace obou materiálů. U značky STIHL je možné individuální přizpůsobení požadované konstrukci – kombinujeme pružinové prvky s komplexním systémem dorazů z pryže a tvrdé pěny.
Následující videa názorně ukazují, jak vzájemné působení tlumicích a pružinových prvků zajišťuje nižší vibrace při práci. 

Muž v ochranném oblečení kácí stromy.

Antivibrační systémy pro různé motory

Motorová zařízení STIHL mají buď benzinový, elektrický nebo akumulátorový pohon. Podle pohonu se liší požadavky na antivibrační systém instalovaný v zařízení.

Profesionální nářadí STIHL s AV systémem

Dva muži v ochranném oděvu procházejí lesem s lesnickou sekerou a akumulátorovou motorovou pilou STIHL a jejich pohled směřuje vzhůru

AV systém chrání v případě zařízení MSA 300 svaly a klouby.

Motorové pily s AV systémem v lesnictví

U lesnických prací je nezbytná přesná manipulace. Všechny benzinové motorové pily STIHL jsou proto vybaveny AV systémem.

AV systém akumulátorové motorové pily STIHL MSA 300 chrání svaly a klouby i při kácení, odvětvování nebo řezání malých a středně velkých stromů.

Žena za slunečného počasí stříhá živý plot zahradními nůžkami STIHL HS 82

Se zahradními nůžkami STIHL HS 82 můžete pracovat bez únavy.

Zařízení s AV systémem pro zahradní a krajinnou údržbu

V zahradní a krajinné údržbě jsou motory s vysokým točivým momentem zárukou rychlého postupu prací. Zařízení s AV systémem snižují vibrace motoru a zajišťují tak práci bez únavy. Jedná se například o křovinořez STIHL FS 411, foukač STIHL BG 86 nebo zahradní nůžky STIHL HS 82.

Muž s benzinovým rozbrušovacím strojem STIHL TS 500i řeže na staveništi ocelový šroub

AV systém snižuje vibrace motoru rozbrušovacího stroje.

Zařízení s AV systémem – použití na staveništi

Přesné řezání betonu, asfaltu, kamene, stavební oceli nebo trubek se podaří s benzinovým rozbrušovacím strojem STIHL TS 410. Jeho AV systém výrazně snižuje přenášené vibrace motoru – pro práci bez námahy i při delším pracovním nasazení.

Antivibrační systémy v zařízeních STIHL: Výběr

Antivibrační systémy a pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

To, jaký význam má antivibrační systém pro obsluhu zařízení, je poměrně jasné: větší pohodlí při jeho ovládání. Antivibrační systémy jsou však také důležitým prvkem bezpečnosti práce pro zaměstnavatele. Směrnice EU o vibracích totiž definuje maximální přípustné dávky vibrací. 

Těch lze dosáhnout různými způsoby: buď prostřednictvím maximální přípustné denní doby práce se zařízením, nebo snížením vibrací pod mezní hodnotu, což umožní práci se zařízením bez časového omezení. Antivibrační systém proto slouží ke splnění předpisů pro vibrace, které platí při každodenním provozu u profesionálů.

Probíhá testování nářadí STIHL na vibrační zatížení

Ve společnosti STIHL se úroveň vibrací každého zařízení přesně měří.

Směrnice o vibracích

Shrnuli jsme pro vás základní informace ze směrnice EU o vibracích (2002/44/ES) týkající se vibrací rukou a paží a také užitečné rady pro zaměstnavatele k tomu, jak tuto směrnici uplatňovat.

Nabízíme vám také pomůcku pro výpočet denní zátěže vibracemi a údaje o vibracích strojů STIHL.

Antivibrační systém STIHL: původ

Náš antivibrační systém najdete ve všech strojích STIHL, u nichž dochází k vysokým vibracím způsobeným pohonem. To platí pro mnoho zařízení, od motorových pil přes křovinořezy, rozbrušovací stroje až po zahradní nůžky. To, co dnes zajišťuje maximální komfort a ochranu zdraví obsluhy u mnoha zařízení STIHL, má však svůj původ v motorové pile.

Stará černobílá fotografie muže, který řeže strom motorovou pilou STIHL Contra
Legendární model STIHL Contra přišel na trh v roce 1959.

Přesněji řečeno: v dnes již legendárním modelu STIHL Contra. Když se tato pila v roce 1959 objevila na trhu, byla to první pila, která dokázala kácet stromy a zároveň je odvětvovat. Co ale v době uvedení na trh ještě nikdo pořádně nevěděl: vysoké vibrace, které v těchto strojích vznikají, mohou při pravidelném používání a zejména v kombinaci s chladem vést k vážným poruchám krevního oběhu v prstech těch, kdo tyto pily obsluhují – ke vzniku tzv. Raynaudova syndromu.

S cílem řešit tento problém začala společnost STIHL zkoumat a vyvíjet antivibrační systém pro motorové pily, který byl patentován v roce 1964.

Starý černobílý detailní záběr na člověka, který kácí strom pomocí motorové pily STIHL Contra
Pomocí pily STIHL Contra bylo možné kácet a odvětvovat stromy.

Tento antivibrační systém spočíval v oddělení rukojetí od motoru pomocí pryžových prvků. O rok později byl tento antivibrační systém standardní výbavou nové pily STIHL Contra a v roce 1967 se motorová pila 041AV nabízela už s plně integrovaným antivibračním systémem rámu rukojeti. Skládal se z magnéziového odlitku zahrnujícího karburátor a vzduchový filtr a byla k němu připevněna zadní rukojeť. Tento AV systém byl podroben dalšímu rychlému rozvoji a po úpravách byl přenesen do dalších skupin výrobků. 

Ostatně Raynaudův syndrom už není typickou nemocí lesáků, mimo jiné díky kombinaci vyhřívání rukojetí a antivibračního systému v zařízeních STIHL.

Ještě více profesionálních služeb