Akumulátorový systém STIHL

Nejčastější otázky, naše odpovědi

Akumulátorové systémy

Jak velká je životnost akumulátorů?

Životnost akumulátorů nelze specifikovat všeobecně a je ovlivněna následujícími podmínkami:

 • Způsob použití akumulátoru – vibrace, rázy, tepelné zatížení, apod.
 • ošetřováním a uložením akumulátoru
 • počtem nabíjecích cyklů (jeden nabíjecí cyklus odpovídá úplnému nabití z 0 % na 100 %)
 • přirozeným stárnutím lithiových článků v průběhu času

Akumulátory STIHL v akumulátorovém systému PRO se např. mohou plně nabít až 1200krát.

Profesionální Soukromé
Nabíjecí cykly za rok 2 nabíjecí cykly za pracovní den = 440 nabíjecích cyklů za rok* 10 nabíjecích cyklů za měsíc = 120 nabíjecích cyklů za rok
1200 nabíjecích cyklů dosaženo po: cca 2,5 roce** 10 letech**

* při 220 pracovních dnech.
** Za podmínky, že se akumulátor vždy správně používá, ošetřuje a skladuje.

Jaké jsou výhody technologie 36 V?

Uvedené napětí ovšem nic neříká o výkonnosti akumulátorů a akumulátorového nářadí.

Výkon je definován jako násobek napětí a velikosti proudu:
Výkon  = napětí  x velikost proudu --> W = V x A

Souhra napětí a velikosti proudu a technická realizace celého systému je pro výkonnost akumulátorového nářadí rozhodující.

U ručního akumulátorového nářadí je konstrukční prostor a hmotnost rozhodující pro příjemnou práci. Aby bylo možno vyrobit kompaktní výrobky, existují z technického pohledu určitá omezení:

 • Pokud se výrobce rozhodne pro vyšší napětí (např. 80 V), je možné technicky realizovat jen nízké elektrické proudy, protože v opačném případě by se zvýšil počet součástek a celková hmotnost.
 • Pokud se naopak omezí na ještě rozumné vyšší napětí (36 V) a technicky je umožněn průtok vysokých elektrické proudů, je možné omezit počet součástek a hmotnost.

STIHL se rozhodl, jako mnoho jiných zavedených výrobců akumulátorového nářadí, pro systém s max. napětím 36 V. Toto technicky ještě rozumné vyšší napětí a možnost realizovat průtok vysokých elektrických proudů, zaručuje vysoký výkon akumulátorového nářadí a jeho použitelnost i v budoucnu.
Díky použití menšího počtu elektrických součástek je akumulátorové nářadí kompaktní, lehké a robustnější.

STIHL navíc nabízí efektivní, vysoce výkonný a navzájem sladěný komplexní systém od jednoho výrobce:

 • Inteligentní ovládání motoru zaručuje stálý vysoký výkon po celou dobu provozu.
 • Zásobování elektromotoru energií se v závislosti na způsobu použití aktivně ovládá. Pro extrémní případy použití je vždy k dispozici plný výkon. Pokud ale není pro aktuální použití nutný, výkon se automaticky sníží. Tak je co nejlépe využita energie v akumulátoru a doba provozu na jedno nabití akumulátoru se prodlouží.
 • Vysoce výkonné akumulátory s kompaktní konstrukcí nabízené v různých variantách (volitelně s vysokou kapacitou nebo nízkou hmotností) zaručují dlouhou dobu provozu a příjemnou práci.
 • Řezné nástroje sladěné s akumulátorovým nářadím, jako např. pilový řetěz ¼" P zajišťují optimální výkon při každém použití.

Nakonec vždy rozhoduje o době provozu a výkonnosti kapacita akumulátoru a efektivita a realizace celého systému. Proto  systémy s 56 volty nebo 80 volty ztrácí výhody oproti akumulátorovému systému STIHL s 36 V.

Jak vysoký je výkon akumulátorového nářadí v porovnání s benzinovým nářadím?

STIHL nabízí produkty s různými druhy pohonu. Kromě klasického nářadí s benzinovým motorem také elektrické a akumulátorové nářadí.

Provozní údaje a stanovení výkonu se u různých druhů pohonů navzájem liší:

 • Benzin: Uvádí se mechanický odevzdávaný výkon
 • Elektřina: Uvádí se elektrický odebíraný výkon (jmenovitá hodnota)

Výkonové údaje jsou zaužívané pro oba tyto druhy pohonů, liší se však svou vypovídací schopností a nejsou tedy ani přímo navzájem srovnatelné. To tedy znamená: Porovnání výkonu, např. mezi benzinovou pilou a elektrickou pilou tak není přímo možný a ani nic nevypovídá.

U akumulátorového nářadí je porovnání ještě obtížnější. Zde ještě nejsou zaužívané žádné na výrobci nezávislé údaje k vyjádření výkonu.

Pokud chceme porovnat akumulátorové nářadí s benzinovým, ztěžuje to ještě navíc to, že se akumulátorové nářadí během práce chová jinak než benzinové. Díky elektromotoru má akumulátorové nářadí např. již při nízkých otáčkách vysoký točivý moment. Právě v náročných situacích, když se např. řezný nástroj lehce zachytí, je akumulátorové nářadí citelně silnější, než srovnatelné benzinové nářadí a tak rychle se nezablokuje. Srovnání by proto mělo jen malou vypovídací schopnost a nedokáže vyjádřit pociťovaný výkon, který je v různých situacích k dispozici.

Jak jsou akumulátory chráněny před teplotními a energetickými vlivy?

Teaser 12613

Články v akumulátorech jsou hlídány integrovanou elektronikou a akumulátor komunikuje během použití nepřetržitě s akumulátorovým nářadím popř. nabíječkou.

Monitorování proudu a napětí

 • Regulace otáček motoru při zablokovaném řezném nástroji

Monitorování teploty

 • Signál a automatické vypnutí při příliš vysoké teplotě

Monitorování napětí jednotlivých článků

 • Při nabíjení není možné přebíjení
 • Během provozu není možné přílišné vybití

Nabíjení

Jak dlouhé jsou nabíjecí časy akumulátorů?

Nabíjecí časy akumulátorů a akumulátorového nářadí STIHL s integrovaným akumulátorem naleznete na www.stihl.com/charging-times.

Na co se musí při nabíjení akumulátoru dávat pozor?

Akumulátor se může nabíjet kdykoli, nezávisle na aktuálním stavu nabití, např. během pracovní přestávky. Nedochází k žádnému „paměťovému efektu“, tzn. že akumulátor je možné i před jeho úplným nabitím vyjmout z nabíječky.

 • Akumulátor nabíjejte v suché a uzavřené místnosti při teplotě prostředí mezi + 5 °C a + 40 °C.

Co znamenají nabíjecí časy 80 % a 100 %?

Údaje 80 % a 100 % se vztahují na stav nabití akumulátoru. Příslušná doba nabíjení udává, po kolika minutách dosáhne vybitý akumulátor tento stav nabití.

Pro posledních 20 % je potřeba přibližně 1/3 nabíjecího času. Důvodem je, že se akumulátor nenabíjí až na 100 % konstantně vysokým nabíjecím proudem.

Nabíjecí proud ke konci plynule klesá, aby se šetřily články a zachovala se jejich výkonnost po mnoho nabíjecích cyklů. Poslední procenta kapacity proto vyžadují relativně mnoho času k nabití.

I s neúplně nabitým akumulátorem je možné pracovat s akumulátorovým nářadím STIHL a odebírat plný výkon.

Je trvalé používání nabíječky pro rychlé nabíjení pro akumulátor škodlivé?

Použití nabíječky pro rychlé nabíjení nemá škodlivé účinky na životnost akumulátoru.

Akumulátor a nabíječka jsou po celou dobu nabíjení inteligentně propojené. Obě součásti navzájem slaďují optimální proces nabíjení a hlídá je systém řízení akumulátoru. To zabraňuje, aby se články v akumulátoru poškodily vysokými nabíjecími proudy a příliš vysokou teplotou.

Je normální, že se akumulátor popř. nabíječka během nabíjení zahřívají?

Akumulátor a nabíječka se během nabíjení zahřívají.

Během celého procesu nabíjení se hlídá teplota. Stoupne-li teplota nad určitou mezní hodnotu, proces nabíjení se automaticky přeruší, dokud se opět nedosáhne přípustná teplota. Potom proces nabíjení automaticky pokračuje. To zabraňuje přehřátí akumulátoru a nabíječky.

AL 300 a AL 500 jsou vybaveny ventilátorem, který se v případě potřeby automaticky zapne a vypne a během nabíjení nabíječku a akumulátor aktivně chladí. U nabíječek první generace běží ventilátor trvale.

Použití

Jak "mnoho" je možné na jedno nabití akumulátoru pracovat (řezy do dřeva, m² trávníku, atd.)?

Klikněte na obrázky v tabulce, abyste získali zvětšený náhled.

Obvykle mají výrobky v akumulátorovém systému PRO vyšší dobu provozu akumulátoru oproti výrobkům v akumulátorovém systému COMPACT, protože akumulátory STIHL AP a STIHL AR mají převážně vyšší kapacitu.

Pokud se pracuje s výrobky akumulátorového systému PRO, je důležitá především efektivita a postup práce. Díky své výkonnosti zvládnou tyto výrobky srovnatelné množství práce za výrazně kratší čas.

Jak dlouhé jsou doby provozu akumulátorového nářadí?

Proč je možné pracovat s akumulátorem STIHL AR déle než s akumulátorem STIHL AP?

V jakém rozsahu teplot se smí akumulátor používat?

Akumulátory se smí používat v následujícím rozsahu teplot:

 • Akumulátor AK, AP, AR: ‑-10 °C až +50 °C.
 • Akumulátorové nářadí s integrovaným akumulátorem: 0 °C až +50 °C.
 • Akumulátor HSA 25: 0 °C až +40 °C.

Může se pracovat s akumulátorovým nářadí při dešti nebo za mokra?

Akusystém Užití za deště / mokra
S integrovaným akumulátorem X
COMPACT X
PRO

Jak působí vzduch obsahující sůl na pobřeží na akumulátor a akumulátorové nářadí?

Vzduch obsahující sůl může negativně ovlivnit životnost akumulátoru a akumulátorového nářadí. V závislosti na době použití a obsahu soli ve vzduchu mohou být účinky různé.

Na ochranu elektrických kontaktů před korozí uložte akumulátor a akumulátorové nářadí následovně:

 • Akumulátor a akumulátorové nářadí uložte čisté a suché.
 • Akumulátor a akumulátorové nářadí uložte v uzavřené místnosti.
 • Akumulátor uložte odděleně od akumulátorového nářadí a nabíječky v elektricky nevodivém obalu.

Nákup

Jaké jsou argumenty pro nákup akumulátorového nářadí?

Akumulátorové nářadí STIHL se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

 • snadno se uvádí do provozu,
 • je tiché a může se používat i v klidových zónách,
 • je lehké,
 • nevznikají žádné zplodiny,
 • odpadá manipulace s palivem,
 • akumulátorové nářadí je robustní a má malé nároky na údržbu,
 • díky akumulátorovému stavebnicovému systému je možno použít jeden akumulátor pro několik druhů akumulátorového nářadí,
 • zpravidla není potřebná ochrana sluchu při práci*,
 • zpravidla dochází při práci jen k malému zatížení vibracemi.

* Dodržujte pokyny v návodu k obsluze akumulátorového nářadí.

Jak vysoké jsou pořizovací a provozní náklady akumulátorového nářadí v porovnání s benzinovým nářadím?

Pořizovací náklady na akumulátorové nářadí včetně akumulátoru a nabíječky jsou často vyšší, než náklady na srovnatelně výkonné benzinové nářadí. Musíte ovšem na druhou stranu počítat s tím, že provozní náklady jsou výrazně nižší, protože pro provoz není potřebné palivo a další provozní věci jako např. zapalovací svíčky, vzduchové filtry, apod..

Díky vysoce výkonným akumulátorům s dlouhou životností je zaručeno, že se při použití v souladu s určením v každém případě dosáhne hranice rentability během životnosti. Kdy k tomuto okamžiku přesně dojde, to závisí na různých faktorech, jako např. druhu akumulátoru, způsobu použití, chování při používání, nákladech na palivo a použitých řezných nástrojích.

Při dalších nákupech akumulátorového nářadí ze stejného akumulátorového systému STIHL se hranice rentability dosáhne ještě rychleji, protože odpadají náklady na akumulátor a nabíječku. Díky koncepci akumulátorového stavebnicového systému je možné použít již zakoupené akumulátory a nabíječku pro všechny produkty ve stejném akumulátorovém systému.

Proč je cena za akumulátorové nářadí tak vysoká?

STIHL nabízí širokou paletu akumulátorového nářadí v různých cenových třídách. Od cenově atraktivního akumulátorového systému STIHL s lithiovými články pro použití v malých zahradách a okolo domu až po akumulátorový systém STIHL PRO pro profesionální použití.

Zásadně jsou všechny akumulátory a akumulátorové nářadí STIHL vyrobeny v nejvyšší kvalitě a jsou pro příslušný způsob použití a cílovou skupinu optimálně dimenzovány.

Po prvním pořízení je nákup dalšího akumulátorového nářadí v rámci stejného akumulátorového systému ještě přitažlivější. Díky koncepci akumulátorového stavebnicového systému je možné použít již zakoupené akumulátory a nabíječku pro všechny produkty ve stejném akumulátorovém systému. Oproti benzinovému nářadí odpadají také veškeré náklady na palivo a zapalovací svíčky.

Je dlouho je platná záruka?

Se záručními podmínkami se můžete seznámit na této adrese: https://www.stihl.cz/zarucni-podminky.aspx nebo jsou k dispozici u odborného prodejce výrobků STIHL.

Akumulátory po skončení životnosti odevzdejte v nejbližším sběrném dvoře!

Provozní časy akumulátorů COMPACT Provozní časy akumulátorů COMPACT

Provozní časy akumulátorů PRO Provozní časy akumulátorů PRO

Cookies na této stránce

Používáme cookies, abychom vám mohli zajistit lepší funkčnost a zážitek při prohlížení těchto stránek. Pokračováním v prohlížení těchto stránek dáváte svůj výslovný souhlas s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, můžete zavřít okno prohlížeče. Více o správě cookies se dozvíte zde.

OK