Akumulátorový systém STIHL

Nejčastější otázky, naše odpovědi

Akumulátorové systémy

Jak velká je životnost akumulátorů?

Životnost akumulátorů nelze specifikovat všeobecně a je ovlivněna následujícími podmínkami:

 • Způsob použití akumulátoru – vibrace, rázy, tepelné zatížení, apod.
 • ošetřováním a uložením akumulátoru
 • počtem nabíjecích cyklů (jeden nabíjecí cyklus odpovídá úplnému nabití z 0 % na 100 %)
 • přirozeným stárnutím lithiových článků v průběhu času

Akumulátory STIHL v akumulátorovém systému PRO se např. mohou plně nabít až 1200krát.

Profesionální Soukromé
Nabíjecí cykly za rok 2 nabíjecí cykly za pracovní den = 440 nabíjecích cyklů za rok* 10 nabíjecích cyklů za měsíc = 120 nabíjecích cyklů za rok
1200 nabíjecích cyklů dosaženo po: cca 2,5 roce** 10 letech**

* při 220 pracovních dnech.
** Za podmínky, že se akumulátor vždy správně používá, ošetřuje a skladuje.

Jaké jsou výhody technologie 36 V?

Uvedené napětí ovšem nic neříká o výkonnosti akumulátorů a akumulátorového nářadí.

Výkon je definován jako násobek napětí a velikosti proudu:
Výkon  = napětí  x velikost proudu --> W = V x A

Souhra napětí a velikosti proudu a technická realizace celého systému je pro výkonnost akumulátorového nářadí rozhodující.

U ručního akumulátorového nářadí je konstrukční prostor a hmotnost rozhodující pro příjemnou práci. Aby bylo možno vyrobit kompaktní výrobky, existují z technického pohledu určitá omezení:

 • Pokud se výrobce rozhodne pro vyšší napětí (např. 80 V), je možné technicky realizovat jen nízké elektrické proudy, protože v opačném případě by se zvýšil počet součástek a celková hmotnost.
 • Pokud se naopak omezí na ještě rozumné vyšší napětí (36 V) a technicky je umožněn průtok vysokých elektrické proudů, je možné omezit počet součástek a hmotnost.

STIHL se rozhodl, jako mnoho jiných zavedených výrobců akumulátorového nářadí, pro systém s max. napětím 36 V. Toto technicky ještě rozumné vyšší napětí a možnost realizovat průtok vysokých elektrických proudů, zaručuje vysoký výkon akumulátorového nářadí a jeho použitelnost i v budoucnu.
Díky použití menšího počtu elektrických součástek je akumulátorové nářadí kompaktní, lehké a robustnější.

STIHL navíc nabízí efektivní, vysoce výkonný a navzájem sladěný komplexní systém od jednoho výrobce:

 • Inteligentní ovládání motoru zaručuje stálý vysoký výkon po celou dobu provozu.
 • Zásobování elektromotoru energií se v závislosti na způsobu použití aktivně ovládá. Pro extrémní případy použití je vždy k dispozici plný výkon. Pokud ale není pro aktuální použití nutný, výkon se automaticky sníží. Tak je co nejlépe využita energie v akumulátoru a doba provozu na jedno nabití akumulátoru se prodlouží.
 • Vysoce výkonné akumulátory s kompaktní konstrukcí nabízené v různých variantách (volitelně s vysokou kapacitou nebo nízkou hmotností) zaručují dlouhou dobu provozu a příjemnou práci.
 • Řezné nástroje sladěné s akumulátorovým nářadím, jako např. pilový řetěz ¼" P zajišťují optimální výkon při každém použití.

Nakonec vždy rozhoduje o době provozu a výkonnosti kapacita akumulátoru a efektivita a realizace celého systému. Proto  systémy s 56 volty nebo 80 volty ztrácí výhody oproti akumulátorovému systému STIHL s 36 V.

Jak vysoký je výkon akumulátorového nářadí v porovnání s benzinovým nářadím?

STIHL nabízí produkty s různými druhy pohonu. Kromě klasického nářadí s benzinovým motorem také elektrické a akumulátorové nářadí.

Provozní údaje a stanovení výkonu se u různých druhů pohonů navzájem liší:

 • Benzin: Uvádí se mechanický odevzdávaný výkon
 • Elektřina: Uvádí se elektrický odebíraný výkon (jmenovitá hodnota)

Výkonové údaje jsou zaužívané pro oba tyto druhy pohonů, liší se však svou vypovídací schopností a nejsou tedy ani přímo navzájem srovnatelné. To tedy znamená: Porovnání výkonu, např. mezi benzinovou pilou a elektrickou pilou tak není přímo možný a ani nic nevypovídá.

U akumulátorového nářadí je porovnání ještě obtížnější. Zde ještě nejsou zaužívané žádné na výrobci nezávislé údaje k vyjádření výkonu.

Pokud chceme porovnat akumulátorové nářadí s benzinovým, ztěžuje to ještě navíc to, že se akumulátorové nářadí během práce chová jinak než benzinové. Díky elektromotoru má akumulátorové nářadí např. již při nízkých otáčkách vysoký točivý moment. Právě v náročných situacích, když se např. řezný nástroj lehce zachytí, je akumulátorové nářadí citelně silnější, než srovnatelné benzinové nářadí a tak rychle se nezablokuje. Srovnání by proto mělo jen malou vypovídací schopnost a nedokáže vyjádřit pociťovaný výkon, který je v různých situacích k dispozici.

Jak jsou akumulátory chráněny před teplotními a energetickými vlivy?

Teaser 12613

Teaser 12613

Články v akumulátorech jsou hlídány integrovanou elektronikou a akumulátor komunikuje během použití nepřetržitě s akumulátorovým nářadím popř. nabíječkou.

Monitorování proudu a napětí

 • Regulace otáček motoru při zablokovaném řezném nástroji

Monitorování teploty

 • Signál a automatické vypnutí při příliš vysoké teplotě

Monitorování napětí jednotlivých článků

 • Při nabíjení není možné přebíjení
 • Během provozu není možné přílišné vybití

Nabíjení

Jak dlouhé jsou nabíjecí časy akumulátorů?

Nabíjecí časy akumulátorů a akumulátorového nářadí STIHL s integrovaným akumulátorem naleznete na www.stihl.com/charging-times.

Na co se musí při nabíjení akumulátoru dávat pozor?

Akumulátor se může nabíjet kdykoli, nezávisle na aktuálním stavu nabití, např. během pracovní přestávky. Nedochází k žádnému „paměťovému efektu“, tzn. že akumulátor je možné i před jeho úplným nabitím vyjmout z nabíječky.

 • Akumulátor nabíjejte v suché a uzavřené místnosti při teplotě prostředí mezi + 5 °C a + 40 °C.

Co znamenají nabíjecí časy 80 % a 100 %?

Údaje 80 % a 100 % se vztahují na stav nabití akumulátoru. Příslušná doba nabíjení udává, po kolika minutách dosáhne vybitý akumulátor tento stav nabití.

Pro posledních 20 % je potřeba přibližně 1/3 nabíjecího času. Důvodem je, že se akumulátor nenabíjí až na 100 % konstantně vysokým nabíjecím proudem.

Nabíjecí proud ke konci plynule klesá, aby se šetřily články a zachovala se jejich výkonnost po mnoho nabíjecích cyklů. Poslední procenta kapacity proto vyžadují relativně mnoho času k nabití.

I s neúplně nabitým akumulátorem je možné pracovat s akumulátorovým nářadím STIHL a odebírat plný výkon.

Je trvalé používání nabíječky pro rychlé nabíjení pro akumulátor škodlivé?

Použití nabíječky pro rychlé nabíjení nemá škodlivé účinky na životnost akumulátoru.

Akumulátor a nabíječka jsou po celou dobu nabíjení inteligentně propojené. Obě součásti navzájem slaďují optimální proces nabíjení a hlídá je systém řízení akumulátoru. To zabraňuje, aby se články v akumulátoru poškodily vysokými nabíjecími proudy a příliš vysokou teplotou.

Je normální, že se akumulátor popř. nabíječka během nabíjení zahřívají?

Akumulátor a nabíječka se během nabíjení zahřívají.

Během celého procesu nabíjení se hlídá teplota. Stoupne-li teplota nad určitou mezní hodnotu, proces nabíjení se automaticky přeruší, dokud se opět nedosáhne přípustná teplota. Potom proces nabíjení automaticky pokračuje. To zabraňuje přehřátí akumulátoru a nabíječky.

AL 300 a AL 500 jsou vybaveny ventilátorem, který se v případě potřeby automaticky zapne a vypne a během nabíjení nabíječku a akumulátor aktivně chladí. U nabíječek první generace běží ventilátor trvale.

Použití

Jak "mnoho" je možné na jedno nabití akumulátoru pracovat (řezy do dřeva, m² trávníku, atd.)?

Klikněte na obrázky v tabulce, abyste získali zvětšený náhled.

Obvykle mají výrobky v akumulátorovém systému PRO vyšší dobu provozu akumulátoru oproti výrobkům v akumulátorovém systému COMPACT, protože akumulátory STIHL AP a STIHL AR mají převážně vyšší kapacitu.

Pokud se pracuje s výrobky akumulátorového systému PRO, je důležitá především efektivita a postup práce. Díky své výkonnosti zvládnou tyto výrobky srovnatelné množství práce za výrazně kratší čas.

Jak dlouhé jsou doby provozu akumulátorového nářadí?

Proč je možné pracovat s akumulátorem STIHL AR déle než s akumulátorem STIHL AP?

V jakém rozsahu teplot se smí akumulátor používat?

Akumulátory se smí používat v následujícím rozsahu teplot:

 • Akumulátor AK, AP, AR: ‑-10 °C až +50 °C.
 • Akumulátorové nářadí s integrovaným akumulátorem: 0 °C až +50 °C.
 • Akumulátor HSA 25: 0 °C až +40 °C.

Může se pracovat s akumulátorovým nářadí při dešti nebo za mokra?

Akusystém Užití za deště / mokra
S integrovaným akumulátorem X
COMPACT X
PRO

Jak působí vzduch obsahující sůl na pobřeží na akumulátor a akumulátorové nářadí?

Vzduch obsahující sůl může negativně ovlivnit životnost akumulátoru a akumulátorového nářadí. V závislosti na době použití a obsahu soli ve vzduchu mohou být účinky různé.

Na ochranu elektrických kontaktů před korozí uložte akumulátor a akumulátorové nářadí následovně:

 • Akumulátor a akumulátorové nářadí uložte čisté a suché.
 • Akumulátor a akumulátorové nářadí uložte v uzavřené místnosti.
 • Akumulátor uložte odděleně od akumulátorového nářadí a nabíječky v elektricky nevodivém obalu.

Nákup

Jaké jsou argumenty pro nákup akumulátorového nářadí?

Akumulátorové nářadí STIHL se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

 • snadno se uvádí do provozu,
 • je tiché a může se používat i v klidových zónách,
 • je lehké,
 • nevznikají žádné zplodiny,
 • odpadá manipulace s palivem,
 • akumulátorové nářadí je robustní a má malé nároky na údržbu,
 • díky akumulátorovému stavebnicovému systému je možno použít jeden akumulátor pro několik druhů akumulátorového nářadí,
 • zpravidla není potřebná ochrana sluchu při práci*,
 • zpravidla dochází při práci jen k malému zatížení vibracemi.

* Dodržujte pokyny v návodu k obsluze akumulátorového nářadí.

Jak vysoké jsou pořizovací a provozní náklady akumulátorového nářadí v porovnání s benzinovým nářadím?

Pořizovací náklady na akumulátorové nářadí včetně akumulátoru a nabíječky jsou často vyšší, než náklady na srovnatelně výkonné benzinové nářadí. Musíte ovšem na druhou stranu počítat s tím, že provozní náklady jsou výrazně nižší, protože pro provoz není potřebné palivo a další provozní věci jako např. zapalovací svíčky, vzduchové filtry, apod..

Díky vysoce výkonným akumulátorům s dlouhou životností je zaručeno, že se při použití v souladu s určením v každém případě dosáhne hranice rentability během životnosti. Kdy k tomuto okamžiku přesně dojde, to závisí na různých faktorech, jako např. druhu akumulátoru, způsobu použití, chování při používání, nákladech na palivo a použitých řezných nástrojích.

Při dalších nákupech akumulátorového nářadí ze stejného akumulátorového systému STIHL se hranice rentability dosáhne ještě rychleji, protože odpadají náklady na akumulátor a nabíječku. Díky koncepci akumulátorového stavebnicového systému je možné použít již zakoupené akumulátory a nabíječku pro všechny produkty ve stejném akumulátorovém systému.

Proč je cena za akumulátorové nářadí tak vysoká?

STIHL nabízí širokou paletu akumulátorového nářadí v různých cenových třídách. Od cenově atraktivního akumulátorového systému STIHL s lithiovými články pro použití v malých zahradách a okolo domu až po akumulátorový systém STIHL PRO pro profesionální použití.

Zásadně jsou všechny akumulátory a akumulátorové nářadí STIHL vyrobeny v nejvyšší kvalitě a jsou pro příslušný způsob použití a cílovou skupinu optimálně dimenzovány.

Po prvním pořízení je nákup dalšího akumulátorového nářadí v rámci stejného akumulátorového systému ještě přitažlivější. Díky koncepci akumulátorového stavebnicového systému je možné použít již zakoupené akumulátory a nabíječku pro všechny produkty ve stejném akumulátorovém systému. Oproti benzinovému nářadí odpadají také veškeré náklady na palivo a zapalovací svíčky.

Je dlouho je platná záruka?

Se záručními podmínkami se můžete seznámit na této adrese: https://www.stihl.cz/zarucni-podminky.aspx nebo jsou k dispozici u odborného prodejce výrobků STIHL.

Akumulátory po skončení životnosti odevzdejte v nejbližším sběrném dvoře!

Provozní časy akumulátorů COMPACT Provozní časy akumulátorů COMPACT

Provozní časy akumulátorů PRO Provozní časy akumulátorů PRO